Privacy verklaring

Home » Voorwaarden » Privacy verklaring

Inleiding

Een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van deelnemers aan onderzoek is voor Bureau Lahaut van groot belang.

Bureau Lahaut is een onafhankelijk onderzoeksbureau gevestigd en kantoorhoudend te Maastricht, Avenue Ceramique 222, info@bureau-lahaut.nl, telefoonnummer 020-211 76 65, ingeschreven bij de KvK onder nr. 68400780.

Wanneer Bureau Lahaut onderzoek doet op een onderzoeksgroep die door een opdrachtgever is aangeleverd is Bureau Lahaut een Verwerker uit de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Doeleinden en grondslagen

Wanneer Bureau Lahaut een onderzoek uitvoert met een onderzoeksgroep die is aangeleverd door een opdrachtgever dan is de opdrachtgever de Verwerkingsverantwoordelijke en kunt u bij die organisatie nadere informatie vinden, bijvoorbeeld in het privacy statement.

In alle gevallen worden de gegevens uitsluiten verwerkt voor het doel waarvoor ze verzameld worden, te weten (statistisch) onderzoek. Onderzoeksbureau Bureau Lahaut voert dus op eigen initiatief of in opdracht onderzoeken uit en maakt hierbij gebruik van wetenschappelijk, zoals profiling en andere verantwoorde analyse methoden.

Hoe rapporteert Bureau Lahaut?

De antwoorden die u geeft in onze vragenlijsten worden strikt vertrouwelijk en integer behandeld en volledig anoniem verwerkt al dan niet met gebruik van analyse technieken. Uw medewerking aan een onderzoek is altijd vrijwillig. Rapportages aan opdrachtgevers zijn altijd anoniem en niet naar individuele personen herleidbaar. Herleidbare gegevens zoals naam of emailadres worden nooit ter beschikking gesteld aan onze opdrachtgevers of aan derden zonder uw toestemming. Hierbij wordt u geïnformeerd welke persoonsgegevens voor welke doeleinden naar welke opdrachtgever gaan. Bureau Lahaut verkoopt u niets en probeer u niets aan te prijzen. Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere derden door. Zie ook: https://bureau-lahaut.nl/voorwaarden/avg-en-marktonderzoek

Toestemming

In sommige gevallen dient Bureau Lahaut uw toestemming te vragen voor het verzamelen van specifieke gegevens (bijzondere gegevens) of voor het opnemen van u identificeerbare gegevens in een rapportage. Deze toestemming kunt u intrekken, echter is geen sprake van terugwerkende kracht.

Gedragscodes

We doen er alles aan om gegevens van panelleden en respondenten goed te beschermen en gebruiken gegevens alleen voor het doel waarvoor ze verzameld worden. Wij onderschrijven de Integriteitscode van de onderzoeksbranche MOA en bijbehorende klachtenregeling, hanteren de 10 regels uit de Fair Data Privacy code en de privacyregels van Esomar, de Wereldwijde branchevereniging van onderzoekbureaus. Zie ook: https://bureau-lahaut.nl/voorwaarden

Beveiliging

Bureau Lahaut maakt gebruik van “secure server” technologie (SSL-encryptie). Hierdoor worden alle gegevens die van en naar de servers verstuurd worden, versleuteld en kunnen deze niet door derden onderschept worden. Gegevens worden niet opgeslagen op servers van buitenlandse partijen. Daarnaast zijn alle pc’s en laptops beschermd tegen virussen, spyware en andere ongewenste invloeden van buitenaf. Uiteraard zijn alle pc’s, laptops en belangrijke bestanden beveiligd met wachtwoorden en alleen toegankelijk voor geautoriseerd personeel.

Cookies

Bureau Lahaut maakt op haar website gebruik van een beperkt aantal cookies (kleine bestanden die internetinstellingen opslaan op uw computer). Cookies maken uw bezoek aan websites gemakkelijker. Wij maken gebruik van cookies voor de analyse van websitebezoek (Google Analytics). Bij Google Analytics zorgt Bureau Lahaut ervoor dat gegevens over uw websitebezoek anoniem zijn. Ook gebruiken wij cookies om de integratie met social media (zoals Facebook en Twitter) mogelijk te maken. Voor meer informatie zie https://bureau-lahaut.nl/cookie-beleid

Rechten

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vastgelegd welke rechten u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Graag informeren we u hier in het kort over uw rechten. Wilt u een van deze rechten uitoefenen, dan verzoeken we je contact op te nemen met de afdeling bedrijfsvoering, via info@bureau-lahaut.nl.

  • U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
  • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • U heeft het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens bijvoorbeeld wanneer deze niet meer correct zijn.
  • U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u ons kunt verzoeken uw gegevens gebundeld aan uw te verstrekken zodat u deze kunt doorgeven aan een andere partij.

Een uitgebreidere omschrijving van alle rechten vind u in de AVG die u bijvoorbeeld kunt inzien via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Heeft u een klacht over de wijze waarop wij uw gegevens verwerken of over de wijze waarop we omgaan met uw rechten, dan kun u zich ook wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen, suggesties of opmerkingen

Heeft u vragen naar aanleiding van de omgang door Bureau Lahaut met persoonsgegevens of heeft u een klacht, neem dan rechtstreeks contact op met Bureau Lahaut, Avenue Ceramique in Maastricht, info@bureau-lahaut.nl, 020- 211 76 65. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigen privacy-statement en cookie statement

Bureau Lahaut behoudt zich het recht voor om het privacy- en cookie statement van tijd tot tijd aan te passen. Raadpleegt u daarom regelmatig dit privacy- en cookie statement.

Maastricht, 6 september 2023