Disclaimer website Bureau Lahaut

Home » Voorwaarden » Disclaimer website Bureau Lahaut

Hoewel de website Bureau Lahaut met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Bureau Lahaut kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan als gevolg van gebruikmaking van en/of vertrouwen op de informatie op deze website. Bureau Lahaut is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar vanaf deze website wordt verwezen. De onjuistheid of onvolledigheid daarvan kan evenmin leiden tot aansprakelijkheid van Bureau Lahaut.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bureau Lahaut is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Bureau Lahaut.