AVG en marktonderzoek

Home » Voorwaarden » AVG en marktonderzoek

Algemene verordening gegevensbescherming

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. Wij hebben ons aangesloten bij de gedragscode van de Marktonderzoek Associatie (MOA). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft deze gedragscode goedgekeurd.  

Privacy respondenten

In onderzoek wordt veel met respondenten gewerkt. Bureau Lahaut hecht veel waarde aan het zorgvuldig verwerken van persoonsgegevens omdat misbruik van gegevens grote schade kan berokkenen aan respondenten. Daarbij wordt een goede balans gezocht tussen privacy, veiligheid en functionaliteit.

Een persoonsgegeven is alle informatie die een natuurlijk persoon kan identificeren dan wel die informatie die nu of in de toekomst naar deze persoon te herleiden is. Dit kan derhalve zowel direct herleidbare persoonsgegevens (zoals naam, email) of indirect herleidbare persoonsgegevens zijn (zoals bijvoorbeeld kenteken of een combinatie van initialen en postcode en huisnummer).

Lees ook onze privacy verklaring

AVG-maatregelen

In het kader van de AVG ondernemen wij bij elk onderzoek de volgende stappen:

  • Er wordt een verwerkersovereenkomst met de opdrachtgever afgesloten.
  • Respondenten worden altijd op de hoogte gesteld van het doel van het onderzoek
  • Opdrachtgevers krijgen geen inzicht in verwerkte persoonsgegevens, tenzij daar door de respondent expliciet toestemming voor is gegeven.
  • Na afronding van een onderzoek worden gebruikte persoonsgegevens vernietigd.

In rapportages houden wij rekening met het volgende:

  • Onderzoeksresultaten van individuen zijn niet koppelaar.
  • Onderzoeksresultaten zijn niet herleidbaar tot individuen.
  • Onderzoeksresultaten zijn niet deduceerbaar tot individuen.