Update bijeenkomsten Cultuurbeleid 2021 OCW

Update bijeenkomsten Cultuurbeleid 2021 OCW

OCW heeft in het kader van het project Cultuurbeleid 2021 met vertegenwoordigers en stakeholders van de culturele sector gesproken over de knelpunten en kansen van het cultuurbeleid. Deze gesprekken hebben de knelpunten duidelijker gemaakt, zoals:

•De constatatie dat de legitimatie van het cultuurbeleid, of beter gezegd, van cultuurfinanciering, onder druk staat.

•De criteria voor het beoordelen van cultuuruitingen, goed bezien moeten worden. •Het begrip cultureel ondernemerschap lastig uit te voeren is in de praktijk.

•Meer maatwerk nodig om beter in te kunnen spelen op verschillen profielen van steden en regio’s.

OCW heeft geen woordelijk verslag gemaakt, maar heeft een terugkoppeling verspreid om te duiden wat er op de bijeenkomsten is gezegd.

Bron: Cultuurconnectie (link naar het verslag op de website van Cultuurconnectie)