Segmentatieonderzoek

Home » Typen onderzoek » Segmentatieonderzoek

Klantprofielen door segmentatieonderzoek

Wijz etten segmentatieonderzoek in om voor u verschillende groepen klanten of bezoekers te kunnen onderscheiden. Wij beschrijven deze groepen klanten zodat er klantprofielen ontstaan.

Met klantprofielen bent u beter in staat uw producten en diensten af te stemmen op de specifieke wensen en behoeften van doelgroepen.

Klantprofielen ontstaan door statistische analyses uit te voeren

Wij vormen groepen klanten door de inzet van statistische analysemethoden, zoals een clusteranalyse. Met onze analysesoftware kennen wij klanten die veel op elkaar lijken aan een bepaalde groep toe. Tegelijkertijd zorgen wij ervoor dat de onderlinge verschillen tussen de groepen zo groot mogelijk zijn. Hierdoor ontstaan bruikbare klantprofielen. Vervolgens worden de klantprofielen van de verschillende doelgroepen helder beschreven en gevisualiseerd. Zo kunnen u en uw collega’s de marketing- en communicatiebeleid per doelgroep finetunen. Basis voor deze analyse is een enquête of uw CRM-systeem.

Voorbeeld segmentatieonderzoek: het clusteren van (potentiele) klanten in groepen
Voorbeeld segmentatieonderzoek: het clusteren van (potentiële) klanten in groepen

Dataverrijking

Tijdens het segmenteren worden achtergrondkenmerken zoals leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en woonplaats van de respondent meegenomen in het maken van de profielen. Daarnaast is het mogelijk om deze profielen aan te vullen met leefstijlen en drijfveren van respondenten. Dit maken wij mogelijk gemaakt door de data van respondenten te verrijken met externe data.