Publieksonderzoek

Home » Typen onderzoek » Publieksonderzoek

Meer te weten komen over de bezoeker

Naast marktonderzoek is Bureau Lahaut gespecialiseerd in publieksonderzoek. Steeds meer vrijetijdsorganisaties zoals bioscopen, musea, theaters en pretparken houden zich bezig met publieksonderzoek. Ongeacht de onderzoeksmethode is het doel hetzelfde: meer te weten komen over de bezoeker die binnenkomt. Bureau Lahaut is van mening dat publieksonderzoek niet ingewikkeld of duur hoeft te zijn. Via de software van kassasystemen kunnen wij bijvoorbeeld al interessante analyses maken. Wanneer wij deze analyses aanvullen met een korte enquête onder de bezoekers, ontstaat een schat van kostbare en bruikbare informatie.

Beleidsrelevante gegevens

De informatie is waardevol. U kunt beslissingen voor de toekomst hierop baseren, bijvoorbeeld ten aanzien van het marketing- en communicatiebeleid. De informatie is ook geschikt om een keuze te maken op welke doelgroepen u zich wilt richten. Maar ook kunt u veranderingen in bijvoorbeeld openingstijden, entreeprijzen en de informatievoorzieningen onderbouwen met publieksonderzoek.

Waardering versus beleving

Met behulp van publieksonderzoek onderzoeken wij de bezoekerswaardering en -beleving. De begrippen ‘beleving’ en ‘waardering’ worden nogal eens door elkaar gebruikt. Taalkundig en wetenschappelijk gaat het om duidelijk verschillende zaken. In het geval van waardering gaat het om ‘een oordeel over’, waarbij indrukken zijn gewogen ten opzichte van bepaalde verwachtingen. In het geval van beleving is er sprake van ‘iets meemaken’, waarbij de nadruk ligt op de verwerking van indrukken vanuit het persoonlijk perspectief: de gratificatie van bezoekmotieven. Over deze vrijetijdsmotieven is in de literatuur veel geschreven en er zijn verschillende schalen ontwikkelen die allemaal min of meer op hetzelfde uitkomen: van culturele esthetiek tot en met culturele reductie, en van sociale binding tot sociale attractie.

Een publieksvriendelijk publieksonderzoek

Hoe kan Bureau Lahaut u helpen met publieksonderzoek? Om te ontdekken wie uw bezoeker is, wat hij nu eigenlijk van uw aanbod vindt en wat hij wenst, kunnen wij verschillende vormen van publieksonderzoek uitvoeren. Bureau Lahaut heeft goede ervaringen met ‘two-stage survey design’. Deze tweetrapsraket houdt in dat aan de bezoeker tijdens het bezoek wordt gevraagd of men bereid is deel te nemen aan een publieksonderzoek. Wanneer de bezoeker hiermee instemt ontvangt hij op een later tijdstip via de e-mail een uitnodiging om online deel te nemen aan het onderzoek. Op deze wijze wordt de bezoeker tijdens het verblijf niet lastiggevallen met een enquête, en kan hij in alle rust en nadat de bezoekervaring is opgedaan, de enquêtevragen beantwoorden. Er zijn ook combinaties mogelijk. Bijvoorbeeld door aan de bezoeker tijdens het bezoek een aantal vragen te stellen om vervolgens later voor een wat uitgebreidere enquête te worden uitgenodigd.

Onderzoeksproces

Bij alle vormen van dit type onderzoek is het belangrijk vooraf na te denken over wat u precies wilt onderzoeken. Ook is het zinvol vooraf met ons te bedenken hoe wij de gegevens zullen verwerken en gebruiken. De kern van publieksonderzoek bestaat uit drie aspecten: wat wil ik weten, hoe ga ik dat meten en hoe ga ik het verwerken. Bureau Lahaut helpt u deze drie aspecten tot in detail goed uit te werken.

stappen in marktonderzoek
stappen in marktonderzoek