Panelonderzoek

Home » Typen onderzoek » Panelonderzoek

Panelonderzoek

Op deze pagina behandelen we online panelonderzoek. We beginnen met het bespreken van de voordelen van het afnemen van online enquêtes. Vervolgens gaan we dieper in op de verschillende typen onderzoekspanels.

Populair

Doelgroepen bevragen via een enquête is – ondanks de nieuwe methoden voor datavergaring – nog steeds populair onder onderzoekers. Door het internet zijn de doorlooptijd van enquêteonderzoeken korter geworden dan voorheen. Werd vroeger nog (vaak terecht) vraagtekens gezet bij de representativiteit van online onderzoek. Inmiddels is deze kritiek achterhaald omdat elke Nederlander toegang heeft tot het internet.

Voordelen online enquêtes

Door de toegankelijkheid van het internet, is het afnemen van online enquêtes breed geaccepteerd als onderzoeksmethode. Online onderzoek heeft een aantal voordelen zoals kortere doorlooptijden en kostenbesparing. Daarnaast zijn er geen interviewers nodig en worden de enquêtes anoniem ingevuld. Hierdoor zijn er minder interviewereffecten zoals sociaal wenselijke antwoorden. Dit is vooral een voordeel bij privacygevoelige onderzoeksonderwerpen. Voor een respondent is het ook fijn dat ze zelf kunnen bepalen wanneer ze de enquête invullen. De enquête kunnen ze in hun eigen tempo invullen. Ze nemen dan ook de tijd om open vragen te beantwoorden.  

Online onderzoekspanels

Online enquêtes nemen wij af onder klanten of bezoekers waarvan een e-mailadres bekend is. Wanneer er geen e-mailadres bekend is of wij willen nieuwe doelgroepen bevragen, dan vormt een online onderzoekspanel een uitkomst.

Twee soorten onderzoekspanels

Er zijn verschillende soorten onderzoekspanels zoals consumentenpanels, bevolkingspanels, burgerpanels, klantpanels et cetera. Een belangrijk onderscheid tussen de onderzoekspanels is te maken op basis van de manier waarop respondenten voor het panel worden geworven. Grofweg zijn er twee soorten onderzoekspanels:

  1. Accespanels
  2. Aselecte steekproefpanels 

Panelonderzoek: accespanels

Voor een accespanel kan iedereen zich aanmelden. De panelleden worden door de panelbeheerder actief geworven via het internet, bijvoorbeeld via populaire website en advertenties. Een onderzoek uitzetten in een accespanel is minder kostbaar. Het nadeel is echter de mate van zelfselectie dat bij accespanels optreedt. Zelfselectie is een ongewenst mechanisme waardoor respondenten door hun eigen gedrag of keuze de kans beïnvloeden dat zij in een steekproef terechtkomen. Kortom, een accespanel bestaat relatief veel uit respondenten die het leuk vinden om enquêtes in te vullen. Of er zijn veel respondenten die met het invullen van enquêtes iets willen bijverdienen. Door zelfselectie wordt de steekproef select. Het gevolg hiervan is dat de onderzoeksresultaten niet geheel representatief zijn voor de (doel)populatie. Afhankelijk van de probleemstelling en onderzoeksdoel hoeft zelfselectie geen probleem te zijn. Denk bijvoorbeeld aan een usability onderzoek waarbij respondenten gezocht worden die bepaalde kenmerken hebben.

Panelonderzoek: aselecte steekproefpanels

Bij aselecte steekproefpanels worden panelleden op een aselecte manier (random) uitgenodigd om deel te nemen aan het panel. Iedereen in Nederland heeft in principe een even grote kans om in het panel te worden opgenomen. Kortom, deelname vindt alleen door middel van loting plaats. Het grote voordeel hiervan is dat onderzoeksresultaten gegeneraliseerd kunnen worden en foutenmarge berekend kunnen worden.       

High-end onderzoekpanel

Het onderzoekspanel van het kennisinstituut waar Bureau Lahaut vaak mee samenwerkt doet actief onderzoek naar het verbeteren van de kwaliteit van enquête-data. Zij werken met innovatieve technische mogelijkheden op het gebied van online enquêteonderzoek, zoals het vastleggen van muisbewegingen om meer inzicht te krijgen in de manier waarop respondenten de vragen beantwoorden.

Inzet onderzoek

Onderzoekspanels worden ingezet voor allerlei typen onderzoek, bijvoorbeeld klanttevredenheidsonderzoeken, imago-onderzoeken, naamsbekendheidsonderzoeken en behoefte-onderzoeken, maar uiteraard ook voor opinieonderzoek; een onderzoek waarbij wij de opinie van Nederlanders of subgroepen inzichtelijk maken.

Procesbeschrijving panelonderzoek door Bureau Lahaut
Procesbeschrijving panel-onderzoek door Bureau Lahaut