Marktonderzoek

Home » Typen onderzoek » Marktonderzoek

Systematisch verzamelen en analyseren

Marktonderzoek is het systematisch verzamelen en analyseren van gegevens die van belang zijn voor het vaststellen en oplossen van marketingproblemen.

Inzicht in nieuwe doelgroepen

Het verschil met publieksonderzoek is dat marktonderzoek leidt tot inzichten in nieuwe doelgroepen. Publieksonderzoek is vooral bedoeld voor inzichten in bestaande klanten. Daarnaast schakelen opdrachtgevers Bureau Lahaut in voor onderzoek omdat er behoefte bestaat aan een algemeen beeld van de markt. Dit gaat vaak gepaard met een desksresearch.

Marktonderzoek versus marketingonderzoek

Bij marktonderzoek gaat het om onderzoek naar de structuur en de ontwikkelingen van de markt. Marketing onderzoek is veelal specifiek gericht op de marketinginstrumenten zoals prijs, promotie en personeel (marketingmix). Zo is onderzoek naar demografische gegevens van (potentiële) doelgroepen een voorbeeld van marktonderzoek. Onderzoek naar de effectiviteit van een mediacampagne is een voorbeeld van marketingonderzoek.

Verschil tussen marketingonderzoek en marktonderzoek
Verschil tussen beide type onderzoeken

Werven van nieuwe klanten

In een marktonderzoek komen ook respondenten aan bod die geen klant zijn van een organisatie. Deze (mogelijk potentiële) klanten leveren uitermate belangrijke informatie op. Dit type onderzoek is dan ook zeer geschikt om beleid vast te stellen om nieuwe (type) bezoekers of klanten te werven.

Onderzoekspanel

Als uw dienst of product specifiek ontwikkeld is voor senioren, heeft het geen zin om pubers te bevragen. Bureau Lahaut heeft ervaring en goede contacten om een onderzoek uit te zetten in een onderzoekspanel dat voldoet aan de specifieke achtergronden van de doelpopulatie.

Wij zorgen ervoor dat het onderzoek representatieve en betrouwbare onderzoeksresultaten oplevert.

Haalbaarheid testen via marktonderzoek

Marktonderzoek is zeer geschikt om de haalbaarheid van een nieuwe dienst of product te toetsen. Vergelijkbaar met publieksonderzoek is het een onmisbaar element in de marketing- en communicatiestrategie.

Functies marktonderzoek

Dit soort onderzoek vervult binnen bedrijven en organisaties diverse functies:

  • Informatiefunctie: bedrijf of organisatie blijft zo goed mogelijk op de hoogte van alle relevante gegevens over de markt.
  • Creatieve functie: meehelpen aan het genereren van nieuwe en vernieuwende ideeën.
  • Bewakingsfunctie: controleren of de doelstellingen van het bedrijf of organisatie in de markt worden gerealiseerd.

Inzicht in de huidige markt

Voor een marketingbeleid is het kortom onontbeerlijk om inzicht te hebben in de huidige markt. De grootte van verschillende doelpopulaties, marktpenetraties en marktaandelen vormen belangrijke input voor een goed marketingbeleid en de serieuzere businesscase. Het verzamelen van de relevante gegevens en het helder presenteren ervan is een vak apart. Bureau Lahaut is voor u de juiste partner om tot een gedegen marktonderzoek te komen.