Marketingonderzoek

Home » Typen onderzoek » Marketingonderzoek

Onderzoek koppelen aan de marketingmix

Marketingonderzoek voeren wij uit om na te gaan wat de beste manier is om een product of dienst te promoten. Hierbij onderzoeken wij het beïnvloedende effect van de marketinginstrumenten zoals de prijs of de advertentiecampagnes op het klantgedrag. Wij koppelen het dan ook vaak aan de marketingmix. Onze bedoeling hierbij is om het marketingproces van de opdrachtgever zo effectief mogelijk te maken. Bijvoorbeeld, door inzicht te krijgen in verschillende advertentietechnieken en hun effectiviteit, kunnen wij u meehelpen de meest effectieve mix van advertentiestrategie te bepalen.

Voorbeelden marketingonderzoek

Voorbeelden zijn: prijsonderzoek, distributieonderzoek, product-onderzoek en communicatieonderzoek. 

Wat is het verschil met marktonderzoek?

  • Marketingonderzoek is een breder concept dan marktonderzoek. Het draait om het leren van verschillende manieren om de markt effectiever te bereiken. Bij marktonderzoek draait het om het begrijpen van de structuur en de ontwikkelingen van de markt (bijvoorbeeld: hoe groot is de groep zestigplussers in Nederland? Of hoe vaak gaan Nederlanders gemiddeld naar de bioscoop?)
  • Marktonderzoek is vaak kwantitatief, omdat informatie moet worden verzameld en geanalyseerd. Marketingonderzoek is vaak kwalitatief en stelt het een bedrijf in staat om de meest effectieve marketingtechniek te ontwikkelen.
Verschil tussen marketingonderzoek en marktonderzoek
Verschil tussen beide onderzoeken