Kwantitatief onderzoek

Home » Typen onderzoek » Kwantitatief onderzoek

Kwantitatief onderzoek levert cijfermatige conclusies op

Met kwantitatief wordt inzichtelijk wat de mening is van een doelgroep. Kwantitatieve onderzoeken bieden de mogelijkheid om gefundeerde cijfermatige conclusies te trekken en representatieve uitspraken te doen. Onze onderzoeksmethoden zijn wetenschappelijk verantwoord.

Op zoek naar harde cijfers

Kwantitatief onderzoek is uitermate geschikt als u op zoek bent naar antwoorden op onderzoeksvragen als: welke prijs kan ik voor mijn producten vragen? Wat is de naamsbekendheid en het imago van mijn organisatie onder Nederlanders? Hoe tevreden zijn de verschillende doelgroepen over mijn dienst of product? Bij dergelijke onderzoeksvragen bevragen we meestal grote aantallen respondenten.     

Enquête-onderzoek

De meeste kwantitatieve onderzoeken waarvoor Bureau Lahaut verantwoordelijk is, vinden via een online onderzoekspanel plaats. De basis van het onderzoek is vaak een enquête. De enquête stellen wij op in goed overleg met u. Hierbij zorgen wij er vanzelfsprekend voor dat de vragen zo gesteld worden dat ze betrouwbare en valide antwoorden opleveren. Het kan ook zijn dat u zelf al een enquête heeft ontwikkeld. In dat geval zorgen wij voor een eindcontrole. Vervolgens leggen wij de enquête voor aan respondenten. Het is ook mogelijk om de enquête af te nemen onder uw eigen achterban, zoals klanten en medewerkers.

Data-analyse en datavisualisatie

Nadat de enquêtes zijn ingevuld, verzorgen wij de analyse. Met behulp van heldere teksten en aantrekkelijke datavisualisaties zijn de inzichten die het onderzoek heeft opgeleverd voor u in een oogopslag duidelijk. Via deze pagina kunt u meer lezen over de stappen in het onderzoeksproces.

Andere vormen van kwantitatief onderzoek

Het hoeft niet altijd te gaan om een enquête-onderzoek. Een andere vorm van kwantitatief onderzoek is het uitvoeren van analyses op basis van (bestaande) data. Daarover kunt u via deze pagina meer lezen.