Kwalitatief onderzoek

Home » Typen onderzoek » Kwalitatief onderzoek

Onderzoek naar gedrag, denkbeelden, emoties of motieven

Bureau Lahaut heeft ruime ervaring met het uitvoeren van kwalitatief onderzoek. Als wij kwalitatief onderzoek uitvoeren, dan hebben wij tot doel informatie te verzamelen over:

  • menselijk gedrag, denk bijvoorbeeld aan koop- en gebruiksgedrag;
  • denkbeelden, denk bijvoorbeeld aan imago en opinies;
  • emoties, denk bijvoorbeeld aan bezoekbeleving of gevoelens bij merken;
  • motieven, denk bijvoorbeeld aan koopmotieven.

Onderzoeksresultaten geven diepgang, maar kunnen niet gegeneraliseerd worden

Dit type onderzoek fungeert voor Bureau Lahaut vaak als vooronderzoek. Het vooronderzoek levert ons hypotheses op die wij later via kwantitatief onderzoek toetsen. Omdat kwalitatief onderzoek meestal klein van opzet is, kunnen wij de onderzoeksresultaten niet generaliseren of kwantificeren.  

Wilt u gefundeerde cijfermatige uitspraken kunnen toekennen aan onderzoeksresultaten, dan kan Bureau Lahaut voor u ook kwantitatief onderzoek uitvoeren.

Methoden van kwalitatief onderzoek

Het kenmerkende van dit soort onderzoek is dat het gesprek volledig open wordt gevoerd. Dit gebeurd meestal aan de hand van een checklist met vraagpunten. De gesprekken kunnen individueel plaatsvinden (open interviews), maar ook in groepsverband (groepsdiscussies of focusgroepen). Vervolgens maken wij met de input van de gesprekken customer journey maps.

Voorbeeld van een model dat wordt gebruikt voor het opstellen van een (semi)gestructureerde vragenlijst. Het is ontwikkeld door adviesbureau McKinsey voor het het analyseren van de interne organisatie bij strategisch en verandermanagement.
Voorbeeld van een model dat wordt gebruikt voor het opstellen van een (semi)gestructureerde vragenlijst. Het is ontwikkeld door adviesbureau McKinsey voor het het analyseren van de interne organisatie bij strategisch en verandermanagement.

Andere vormen van kwalitatief onderzoek

Soms observeren wij het consumentengedrag systematisch. De observaties combineren wij met het stellen van (enquête)vragen over het geobserveerde gedrag.

Ook het vormen van casestudy’s – een verzameling verhalen van klanten uit diepte-interviews – of het inventariseren van meningen van deskundigen, zijn voorbeelden. Het onderzoek kan ook via (online) enquêtes plaatvinden, door bijvoorbeeld het stellen van open enquêtevragen.