Deskresearch

Home » Typen onderzoek » Deskresearch

Toegevoegde waarde van deskresearch

Soms kiezen opdrachtgevers ervoor om kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken te complementeren met deskresearch. Dit wordt gedaan om onderzoeksresultaten, zoals die van een enquêteonderzoek, te voorzien van context en duiding. Vaak is deskresearch ook noodzakelijk voor het ontwikkelen van een effectieve enquête.

De juiste databron vinden

Deskresearch wordt ook wel literatuuronderzoek of bureauonderzoek genoemd. Bij deze vorm van onderzoek verzamelt Bureau Lahaut gegevens die al beschikbaar zijn over een bepaald onderwerp. Het voordeel van dit type onderzoek is dat het een relatief goedkope vorm van onderzoek is. Wij hebben met dit type onderzoek veel ervaring. Onze mening is dat gedegen publieksonderzoek of marktonderzoek niet los kan staan van deskresearch.

Externe databronnen bij deskresearch

Bureau Lahaut gebruik van een aantal soorten externe databronnen:

  • analyse van ambtelijk statistisch materiaal (gemeenten, SCP, CBS et cetera);
  • meta-analyse (analyse van de analyses);
  • literatuuronderzoek;
  • secundaire analyses op data van door anderen verrichte enquêtes;
  • inhoudsanalyse van communicatieteksten en documenten van organisaties (bestudering van de “grijze” literatuur);
  • data verkregen via webcrawling en datamining.

Interne databronnen

De interne bronnen zijn over het algemeen het gemakkelijkst toegankelijk. Een van de bekendste bronnen is de eigen administratie. Denk hierbij aan debiteuren- en verkoopadministratie, kasregisters en verkooprapporten. Customer Relationship Management (CRM) zijn ook uitermate geschikt als databron voor onderzoek. Met een CRM-systeem kunnen bedrijven klantgegevens up-to-date houden, klantcontacten bijhouden en klantaccounts beheren. CRM-systemen zijn ontworpen voor bedrijven die hun klantrelaties en Customer Lifetime Value (CLV) willen verbeteren. Omdat bedrijven en organisaties elke dag gigantische hoeveelheden gegevens genereren, zijn deze systemen onontbeerlijk geworden. Vandaar dat dit soort systemen belangrijke databronnen vormen.

Efficiënt onderzoek

Met het uitvoeren van een gedegen deskresearch voorkomen wij dat nieuw onderzoek gegevens oplevert die feitelijk al bekend waren. Daarnaast leveren wij hiermee een vollediger onderzoeksrapport dat alle facetten van de probleemstelling in de analyse meeneemt.

Aanvulling op kwalitatief onderzoek

Enkele nadelen zijn dat sommige verzamelde gegevens niet meer actueel zijn. Daarnaast kan het voorkomen dat de verkregen informatie niet die informatie oplevert die wij voor het oplossen van het probleem noodzakelijk achten. Goed uitgevoerd deskresearch vormt dan ook meestal een aanvulling op het publieksonderzoek of het marktonderzoek zelf.

Trendanalyses

Bij een deskresearch kunnen onderzoeksdata uit verschillende tijdsperioden worden samengebracht. Dit leidt ertoe dat dit soort onderzoek trends en marktbewegingen zichtbaar maakt.

Voorbeeld trendanalyse door onderzoeksbureau Bureau Lahaut
Voorbeeld trendanalyse door onderzoeksbureau Bureau Lahaut