Behoefte-onderzoek

Wensen en behoeften doelgroep

Met een behoefteonderzoek onderzoeken wij welke behoeften doelgroepen hebben. Naast het in kaart brengen van behoeften onderzoeken wij wat potentiële doelgroepen hiervoor over hebben. Denk hierbij aan geld, tijd en andere investeringen. Hierna bent u beter in staat in te spelen op de steeds veranderende wensen en eisen van klanten, consumenten of bezoekers.

In kaart brengen van drempels en motieven

Met een behoeftenonderzoek kunt u inzicht krijgen in de drempels, motieven, wensen en voorkeuren van doelgroepen. Meer inzicht in deze behoeften helpt u bij het ontwikkelen van passende producten en diensten.

Onderzoeksmethode behoefte-onderzoek

Een behoefteonderzoek voeren wij meestal uit door face-to-face interviews te combineren met kwantitatief onderzoek. Het gaat hierbij meestal om een enquête.

Theoretisch kader behoefte-onderzoek

In een door Bureau Lahaut uitgevoerd behoefteonderzoek werken we regelmatig met de ‘meerwaarden’-kaartenmethode. Deze methodiek is zeer geschikt om de behoeften van de doelgroep boven tafel te krijgen.

Behoefteonderzoek door onderzoeksbureau Bureau Lahaut met gebruik van de ‘meerwaarden’-kaartenmethode
De ‘meerwaarden’-kaartenmethode is zeer geschikt om de behoeften van de doelgroep te onderzoeken. Het onderzoeksmodel kan in alle branches worden ingezet.