Typen onderzoek

Vaak uitgevoerde onderzoeken

Bureau Lahaut doet onafhankelijk toegepast sociaaleconomisch onderzoek in opdracht van overheid en bedrijfsleven. Ons onderzoek helpt onze opdrachtgevers bij het nemen van beslissingen.

Behoefteonderzoek

Wij bepalen welke behoeften uw (potentiële) doelgroepen hebben.


Verder lezen

Klantprofielen

Wij maken duidelijke profielen van verschillende doelgroepen.


Verder lezen

Klanttevredenheidsonderzoek (KTO)

Hoe tevreden zijn uw klanten over uw diensten of producten?


Verder lezen

Deskresearch

Wij verzamelen data die beschikbaar zijn over een bepaald onderzoeksonderwerp.


Verder lezen

Marktonderzoek

Goed uitgevoerd marktonderzoek leidt tot inzichten in nieuwe doelgroepen.


Verder lezen

Publieksonderzoek

Wie is uw publiek, en wat zijn hun wensen en behoeften?


Verder lezen

Marktetingonderzoek

Voor een marketingbeleid is het onontbeerlijk om inzicht te hebben in de huidige markt.


Verder lezen

Opinieonderzoek

Bureau Lahaut geeft inzicht in de landelijke of lokale opinie rondom diverse onderwerpen.


Verder lezen

Vrijetijdsonderzoek

Vrijetijdsaanbieders moeten voortdurend zien in te spelen in de veranderende behoeften en eisen van consumenten.


Verder lezen

Kwalitatief onderzoek

Bij kwalitatieve onderzoek gaat het meer om begrijpen dan om meten. Interviews en focusgroepen zijn hiervoor geschikt.


Verder lezen

Kwantitatief onderzoek

Als er behoefte is aan cijfermatige informatie, dan raden wij kwantitatief onderzoek aan.


Verder lezen

Lid van MOA

Onderzoeksbureau Bureau Lahaut is lid van de Marktonderzoek Associatie Nederland (MOA).


Verder lezen

Trendonderzoek

Geeft inzicht in de ontwikkelingen binnen de markt.


Verder lezen

Panelonderzoek

Specifieke doelgroepen bevragen via een online enquête.


Verder lezen

Customer Journey

Begrijpen wat de klant beleeft in zijn contact met de organisatie.


Verder lezen

Waarderend onderzoek

Waarderend onderzoeken is een kwalitatieve onderzoeksmethode


Verder lezen