person in black long sleeve shirt playing acoustic guitar

Onderzoek van Bureau Lahaut waardevol gebleken voor Maastricht University (MU)

In dit onderzoek van MU is de beroepspraktijk onderzocht van zelfstandige kunstprofessionals die (ook)
werken in de cultuureducatie en amateurkunst, dus werken met amateurs/leerlingen/deelnemers.