Tag: Museumbezoek

Prognose bezoekersaantallen culturele sector

Prognose aantal cultuurbezoeken

Index prognose bezoekcijfers van een aantal ‘attractiepunten’ (2019=100). Abn amro vermoedt dat in 2023 de bezoekersaantallen van onderstaande attractiepunten nog lang niet op het niveau van voor corona liggen. U kunt het e.e.a. teruglezen in de publicatie van ABN AMRO: https://lnkd.in/e82ifwV7

Musea in Nederland 2016

Ook in 2016 zijn de 694 Nederlandse musea weer meer bezocht: 34,4 miljoen bezoeken. Dat is een groei van 9 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Het aantal buitenlandse bezoeken groeide zelfs met 13 procent. Daarmee groeide het aandeel van buitenlandse bezoeken aan Nederlandse musea naar 28 procent van het totaal aantal bezoeken. In…
Lees meer

Museumcijfers 2016

Het gaat relatief weer goed met de Nederlandse museumsector, de eigen inkomsten stijgen, de werkgelegenheid groeit en musea werken steeds meer samen met het onderwijs. Toch is de sector nog niet geheel toekomstbestendig, mede door teruglopende overheidssubsidies. Dat blijkt uit de Museumcijfers 2016. Dit jaarlijkse onderzoek van de Museumvereniging onder 420 aangesloten musea, toont trends…
Lees meer