Tag: filmindustrie

people sitting on gang chairs

Bureau Lahaut onderzocht regionale filmfondsen in Europa

Wij hebben een uitgebreide deskresearch uitgevoerd naar het nut en de noodzaak van regionale filmfondsen.

rapport ‘Zicht op zo veel meer’