Tag: Bureau Lahaut

Raad voor Cultuur opdrachtgever Bureau Lahaut

Bureau Lahaut verricht een diepgaande analyse naar de spreiding van podiumkunsten

Bureau Lahaut heeft voor het advies van de Raad voor Cultuur ‘Toegang tot cultuur op weg naar een nieuw bestel in 2029’ een data-analyse uitgevoerd.

Onderzoek door onderzoeksbureau Bureau Lahaut in Maastricht naar de podiumkunsten in Limburg

Onderzoek ‘De staat van de professionele podiumkunsten in Limburg’

Bureau Lahaut heeft de staat van de professionele podiumkunsten in Limburg in kaart gebracht.

person in black long sleeve shirt playing acoustic guitar

Onderzoek van Bureau Lahaut waardevol gebleken voor Universiteit Maastricht

Universiteit Maastricht heeft de beroepspraktijk van zelfstandige kunstprofessionals onderzocht.