Tabel 4: Verdeling van de berekende uurtarieven in 10e, 25e, 50e (mediaan), 75e en 90e percentiel na aftrek van niet-arbeidsgerelateerde kosten (netto uurtarieven).