Tabel 2: Verdeling van de berekende uurtarieven in 10e, 25e, 50e (mediaan), 75e en 90e percentiel zonder dat niet-arbeidsgerelateerde kosten ervan afgetrokken zijn (bruto uurtarieven). Keuze tussen particuliere en zakelijke opdrachtgevers.