Segmentatie onderzoek

Segmentatieonderzoek

Met segmentatie onderzoek worden verschillende groepen klanten onderscheiden. Na een segmentatie onderzoek door Bureau Lahaut bent u beter in staat uw producten en diensten af te stemmen op specifieke doelgroepen. Door middel van geavanceerde statistische analyses worden groepen klanten gevormd uit de steekproef of uit uw klantenbestand. Daarbij worden klanten die veel op elkaar lijken aan een bepaalde groep toegekend, terwijl de onderlinge verschillen tussen groepen zo groot mogelijk worden gemaakt. Vervolgens worden de profielen van de verschillende doelgroepen uitgebreid beschreven. Zo kunt u uw marketing- en communicatiebeleid per doelgroep ‘fine-tunen’.

Dataverrijking

Tijdens het segmenteren worden achtergrondkenmerken zoals leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en woonplaats van de respondentn meegnomen in het maken van de profielen. Daarnaast is het mogelijk om deze profielen aan te vullen met leefstijlen en drijfveren van respondenten. Dit wordt mogelijk gemaakt door de data van respondenten te verrijken met externe data.

Voorbeeld segmentatieonderzoek: het clusteren van (potentiele) klanten in groepen
Segmentatie onderzoek door interne klantendatabase te analyseren
Segmentatieonderzoek door interne klantendatabase te analyseren behoort ook tot de mogelijkheden