Raad voor Cultuur pleit voor herziening theaterbestel

Raad voor Cultuur pleit voor herziening theaterbestel

‘Maakbehoefte in plaats van maakdwang’

Houd bij de financiering van theatergezelschappen meer rekening met hun eigen profilering. Door niet iedereen langs dezelfde meetlat te leggen, ontstaat er een veelzijdiger en avontuurlijker theateraanbod. Voor makers is er dan meer ruimte om zich te ontplooien, voor het publiek is er meer om te kiezen. Ga in het theaterbeleid, kortom, uit van maakbehoefte in plaats van maakdwang. Dat schrijft de Raad voor Cultuur in zijn advies over de Nederlandse theatersector, ‘Over grenzen’.

Bron: Raad voor Cultuur

Bureau Lahaut verantwoordelijk voor de data-analyse

De Raad van Cultuur had voor het advies de behoefte aan een kwantitatief inzicht in de prestaties van de meerjarig gesubsidieerde podiumkunsteninstellingen. De analyse van de database van de zogenaamde Speellijstenapplicatie – die door OCW en de Fonds Podiumkunsten is ontwikkeld- heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan dat inzicht. Bureau Lahaut heeft voor elk van de vier podiumkunstendisciplines (Theater, Dans, Muziek en Muziektheater) in beeld gebracht hoe de instellingen zich sinds 2013 hebben ontwikkeld op het gebied van geografische spreiding en publieksbereik.