Publieksonderzoek

Meer te weten komen over de bezoeker

Net als marktonderzoek is Bureau Lahaut gespecialiseerd in publieksonderzoek. Steeds meer vrijetijdsorganisaties zoals bioscopen, musea, theaters en pretparken houden zich bezig met publieksonderzoek. Ongeacht de onderzoeksmethode is het doel hetzelfde: meer te weten komen over de bezoeker die binnenkomt. Bureau Lahaut is van mening dat publieksonderzoek niet ingewikkeld of duur hoeft te zijn. Via de software van kassasystemen kunnen bijvoorbeeld al interessante analyses gemaakt worden. Wanneer deze analyses aangevuld worden met een korte enquête onder de bezoekers ontstaat een schat van kostbare en bruikbare informatie.

Beleidsrelevante gegevens

De informatie is waardevol. U kunt beslissingen voor de toekomst hierop baseren: ten aanzien van het marketing- en communicatiebeleid. De informatie is ook geschikt om een keuze te maken welke doelgroepen u zich op wilt richten. Maar ook kunt u veranderingen in bijvoorbeeld openingstijden, entreeprijzen en de informatievoorzieningen onderbouwen met deze gegevens.

Een publieksvriendelijk publieksonderzoek

Hoe kan Bureau Lahaut u helpen met publieksonderzoek? Om te ontdekken wie uw bezoeker is, wat hij nu eigenlijk van uw aanbod vindt en wat hij wenst, kunnen wij verschillende vormen van publieksonderzoek uitvoeren. Bureau Lahaut heeft zeer goede ervaringen met ‘two-stage survey design’. Deze tweetrapsraket houdt in dat aan de bezoeker tijdens het bezoek wordt gevraagd of men bereid is deel te nemen aan een publieksonderzoek. Wanneer de bezoeker hiermee instemt ontvangt hij op een later tijdstip via de e-mail een uitnodiging om online deel te nemen aan het onderzoek. Op deze wijze wordt de bezoeker tijdens het verblijf niet lastiggevallen met een enquête, en kan hij in alle rust en nadat de bezoekervaring is opgedaan, de vragen beantwoorden. Er zijn ook combinaties mogelijk. Bijvoorbeeld dat aan de bezoeker tijdens het bezoek een aantal vragen worden gesteld om vervolgens later voor een wat uitgebreidere enquête te worden uitgenodigd.

Onderzoeksproces

Bij alle vormen van publieksonderzoek is het belangrijk vooraf na te denken over wat u precies wilt onderzoeken. Ook is het zinvol vooraf te bedenken hoe de gegevens verwerkt en gebruikt gaan worden. De kern van publieksonderzoek bestaat uit drie aspecten: wat wil ik weten, hoe ga ik dat meten en hoe ga ik het verwerken. Bureau Lahaut helpt u deze drie aspecten tot in detail goed uit te werken.