Publicaties vanaf 2018

Home » Publicaties vanaf 2018

De staat van de professionele podiumkunsten in Limburg (2024)

Met het onderzoek streven wij ernaar inzicht te verkrijgen in (de ontwikkelingen van) het aanbod en de vraag naar podiumkunsten in Limburg. Daarnaast inventariseren wij de capaciteit en de beschikbaarheid van podia. De statistieken vergelijken wij met die van andere provincies, zodat we de onderzoeksresultaten van duiding en context kunnen voorzien.

Met het onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een duurzame, toekomstbestendige en bloeiende podiumkunstensector in Limburg.

Hollywood aan de wadden (2023)

“Hollywood aan de Wadden” is een onderzoek dat gericht is op het identificeren van potentiële
stimuleringsinstrumenten ter bevordering van de verdere ontwikkeling en innovatie van het
audiovisuele productie-ecosysteem in de NoordNederlandse provincies. Dit onderzoek schetst een route voor het vestigen van een duurzame en lokaal verankerde audiovisuele sector die krachtig genoeg is om een centrale rol te spelen binnen een bredere ecosystemische context. Dit ecosysteem omvat ook (semi)publieke instanties, organisaties, netwerken, talenten, educatieve voorzieningen en betrokken lokale en regionale overheidsinstanties. Het versterken van het audiovisuele ecosysteem draagt bij aan de verdere ontwikkeling en expressie van de cultuur en identiteit van de regio, evenals aan de regionale economische groei.

De staat van de culturele sector in Den Helder (2023)

Om te onderzoeken hoe de culturele sector in Den Helder herstelt van de coronacrisis is het
onderzoek uitgevoerd onder de culturele instellingen, – stichtingen en – verenigingen in Den Helder.
Hiervoor zijn de grote culturele instellingen geïnterviewd. De diepte-interviews zijn ook gebruikt om input op te halen voor het nog te ontwikkelen nieuwe cultuurbeleid. De culturele stichtingen en de culturele verenigingen zijn via een enquête bevraagd over het herstel van de coronacrisis.

Hoe leesgedrag is veranderd door corona (2022)

De coronalockdowns – die uithuizige culturele vrijetijdsactiviteiten bijna onmogelijk maakten – hebben ervoor gezorgd dat er niet alleen meer boeken zijn verkocht, maar dat er ook vaker boeken zijn gelezen. In dit artikel geven wij antwoord op de vraag in welke mate er meer wordt gelezen en door wie. Wij gebruiken hiervoor een databron van onderzoeksinstituut Centerdata, het LISS-panel. Het artikel bestaat uit de belangrijkste ontwikkelingen opgesomd met daaronder een dashboard. Onderaan het artikel staat meer informatie over de onderzoeksmethode en de nieuwe databron.    

Data are the new gold, but does that also apply to the cultural sector? (2022)

Visitor data have a major impact on the cultural sector. By gathering and analysing visitor data, marketers in the cultural sector can reach out to a larger and more diverse audience. The question remains, however, how much of their personal data cultural visitors are willing to share with the cultural sector and what they expect in return. To answer these questions, Bureau Lahaut was commissioned by Into Culture to speak to a diverse group of Dutch cultural visitors. The participants in this study visit at least one cultural institution per year, such as a cinema, theatre, concert hall or museum. They were asked about their willingness to share their data with the cultural sector, their experiences with cultural streams and their expectations for an online platform that offers cultural content. The study has resulted in various important insights.

Kwalitatief onderzoek door Bureau Lahaut
Kwalitatief onderzoek door Bureau Lahaut

Infographic en dashboards boekenmarkt 2021 (2022)

Bureau Lahaut heeft in opdracht van KVB Boekwerk marktcijfers die gaan over de boekenmarkt geanalyseerd. Uit de analyse blijkt dat lezers in 2021 totaal ruim 43 miljoen boeken kochten, met een totale waarde van meer dan 647 miljoen euro. De afzet groeide met 5% en is daarmee de hoogste in tien jaar tijd. De boekenmarkt is in omzet met 8% gegroeid. De verkoop van kinderboeken en non-fictie steeg het sterkst. Bij het online verkoopkanaal is de afzet met 19% gegroeid, het fysieke verkoopkanaal laat echter een krimp zien van 7%. Naast twee dashboards met interactieve grafieken is er een infographic ontwikkeld:

Infographic Boekenmarkt 2021
Deel van de infographic, klik op het plaatje voor de volledige infographic

Unlock the true potential of your cultural venue (2021)

For cultural venues and those active in the cultural sector, it is important that there are studies that investigate the needs and motivations of target groups. The marketers can then translate the research results into innovative concepts, improved marketing and communication strategies and new cooperative alliances. To facilitate this, Ticketing Group conducted a large-scale survey among 4,000 culture participants in Germany, the Netherlands, Flanders (BE) and Austria. This article written by Dimitri Lahaut discusses a number of relevant research results and involves the museum, performance arts, cinema and concert sectors.

Artikel Unlock the true potential of your cultural venue (klik op het plaatje voor het artikel)

Dashboard Verkoopcijfers 2020 (2021)

In samenwerking met KVB Boekwerk hebben wij een vernieuwde versie van de jaarlijkse boekenmarktmonitor ontwikkeld. Met drie dashboards besteden wij aandacht aan de algemene verkoopcijfers, de ontwikkelingen binnen de verkoopkanalen en het belang van de toptitels. Hieronder vindt u het dashboard over boekenverkoopcijfers. Het dashboard bevat acht pagina’s met interactieve grafieken. Deze grafieken bevatten cijfers over onder andere de jaaromzet en -afzet, aandelen van de verschillende genres, verkoopkanalen, e-books en de ontwikkelingen door de jaren heen. 

Boekenmarkt in coronatijd (2020)

Verplicht thuiszitten door corona stimuleert lezen, blijkt uit een onderzoek van Stichting Marktonderzoek Boekenvak en onderzoeksbureau GfK. 40% van de respondenten geeft aan meer tijd te zijn gaan besteden aan het lezen van boeken. 6% van de respondenten die normaal gesproken niet lezen, heeft het boek opgepakt. Uit verkoopdata blijkt dat deze toegenomen interesse in het lezen van boeken een positief effect heeft op de boekenomzet. Echter, niet iedere ondernemer zal zich hierin kunnen herkennen. Voor sommige fysieke boekwinkels was het tijdens de coronamaatregelen zwaar weer. Daar staat tegenover dat het coronavirus het e-commercekanaal geen windeieren legt. Dit artikel is een cijfermatige analyse hoe de boekensector er nu voor staat, na een periode van versoepeling en aan de vooravond van strengere maatregelen.

Publicatie boekenmarkt in coronatijd door Bureau Lahaut ism KVB Boekwerk
Procentuele stijging of daling van de omzet ten opzichte van dezelfde week in 2019, inclusief overzicht van maatregelen en gebeurtenissen.

Beleving kopers en leners van boeken (2020)

In de huidige beleveniseconomie staan niet zozeer producten of diensten zelf centraal, maar de belevingen of ervaringen die met deze producten of diensten geassocieerd worden. Dit geldt ook voor het kopen en lenen van boeken. In samenwerking met Stichting CPNB, Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek heeft Dimitri Lahaut (i.o.v. KVB Boekwerk) verschillende belevingsaspecten onderzocht. In de publicatie is in kaart gebracht hoe de klant de (online) boekhandel en bibliotheek beleeft en waardeert. Dit geeft een beeld van op welke aspecten de (online) boekhandel en de bibliotheek al goed scoren en wat er beter kan.

Beoordeling van vijf belevingsaspecten voor boekwinkels, e-commerce en bibliotheken.

Onderzoek naar royalty’s van auteurs (2019)

Onderzoek verricht naar de inkomsten van auteurs uit boekenverkoop: de ontvangen royalty’s. Bureau Lahaut was verantwoordelijk voor de data-analyse. Uit het onderzoek komt naar voren dat het belang van royalty’s voor de meeste auteurs beperkt is. Voor dit onderzoek zijn twee databronnen aan elkaar gekoppeld. Als primaire bron is het Depot van Nederlandse Publicaties van de Koninklijke Bibliotheek (KB) gebruikt. De tweede gebruikte bron bestaat uit de verkoopdata van GfK die via het scanonderzoek is verkregen. Met verkoopdata bedoelen wij de jaarlijkse afzet en omzet van elke unieke oorspronkelijk Nederlandstalige titels vanaf 2008. GfK registreert wekelijks kassa-aanslagen van verkochte boeken in Nederland. 

Kunst als gunst? Beloning van zzp’ers in de sector kunst. (2019)

Volgens het SEO onderzoek ‘Karakteristieken en tarieven van zzp’ers’ (2018) – het onderzoek dat de basis vormt voor deze deskresearch – is binnen de sector kunst ruim 70% werkzaam als zzp’er. De ruime meerderheid van deze zzp’ers moet het doen met een uurtarief dat verre van wat marktconform is. De helft verdient slechts een schamele € 28 of minder per uur. Dit is niet alleen weinig ten opzichte van alle zzp’ers in Nederland, maar ook ten opzichte van vergelijkbare sectoren. Bovendien blijkt dat de uurtarieven van zzp’ers lager zijn dan van werknemers uit de sector kunst. Het is de vraag of met name het werken met een vast bedrag als honorarium (fixed fee) niet te vaak ongunstig uitpakt voor zzp’ers, gezien de tijd en de kosten die ze in opdrachten steken.

Onderzoek zzp tarieven kunstenaars
Onderzoek zzp tarieven kunstenaars, klik op het plaatje voor het rapport

Hoe is de samenstelling van het kooppubliek van boeken de afgelopen 10 jaar veranderd? (2018)

Klopt het beeld wel dat 50+ vrouwen nog steeds het vaakst boeken kopen? Is de groep Nederlanders die nooit een boek koopt gelijk gebleven? En, wat staat de boekenmarkt in de nabije toekomst te wachten?

KVB Boekwerk, het kennis- en innovatieplatform voor de boekensector, heeft in samenwerking met onderzoeksbureau Bureau Lahaut onderzocht hoe de samenstelling van het kooppubliek van boeken de afgelopen tien jaar is veranderd. In drie artikelen worden de bevindingen gepresenteerd: over de ontwikkeling 2009 – 2018, over de verhouding online en offline en een vooruitblik naar 2025.

Tien jaar consumentenonderzoek en vooruitblik
Tien jaar consumentenonderzoek en vooruitblik

Culturele vacatures onderzocht. Voor een dubbeltje op de eerste rang: arbeidsmarkt van de culturele sector (2018)

Met behulp van cijfers van Jobfeed, een big data-tool voor de online vacaturemarkt, analyseerde Bureau Lahaut de vacaturecijfers in de culturele sector in het afgelopen jaar. Doelstelling is om inzicht te geven in de arbeidsmarktpositie van werkenden in de culturele sector en in de behoefte van culturele instellingen aan vrijwilligers en stagairs. Hieruit blijkt dat de culturele sector zich vooral richt op het binnenhalen van hoog opgeleide, en bij voorkeur vrijwillige krachten.

Klik op de grafiek voor het hele rapport.