Publicaties vanaf 2018

Beleving kopers en leners van boeken (2020)

In de huidige beleveniseconomie staan niet zozeer producten of diensten zelf centraal, maar de belevingen of ervaringen die met deze producten of diensten geassocieerd worden. Dit geldt ook voor het kopen en lenen van boeken. In samenwerking met Stichting CPNB, Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek heeft Dimitri Lahaut (i.o.v. KVB Boekwerk) verschillende belevingsaspecten onderzocht. In de publicatie is in kaart gebracht hoe de klant de (online) boekhandel en bibliotheek beleeft en waardeert. Dit geeft een beeld van op welke aspecten de (online) boekhandel en de bibliotheek al goed scoren en wat er beter kan.

Beoordeling van vijf belevingsaspecten voor boekwinkels, e-commerce en bibliotheken.

Onderzoek naar royalty’s van auteurs (2019)

Onderzoek verricht naar de inkomsten van auteurs uit boekenverkoop: de ontvangen royalty’s. Bureau Lahaut was verantwoordelijk voor de data-analayse. Uit het onderzoek komt naar voren dat het belang van royalty’s voor de meeste auteurs beperkt is. Voor dit onderzoek zijn twee databronnen aan elkaar gekoppeld. Als primaire bron is het Depot van Nederlandse Publicaties van de Koninklijke Bibliotheek (KB) gebruikt. De tweede gebruikte bron bestaat uit de verkoopdata van GfK die via het scanonderzoek is verkregen. Met verkoopdata bedoelen wij de jaarlijkse afzet en omzet van elke unieke oorspronkelijk Nederlandstalige titels vanaf 2008. GfK registreert wekelijks kassa-aanslagen van verkochte boeken in Nederland. 

Kunst als gunst? Beloning van zzp’ers in de sector kunst. (2019)

Volgens het SEO onderzoek ‘Karakteristieken en tarieven van zzp’ers’ (2018) – het onderzoek dat de basis vormt voor deze deskresearch – is binnen de sector kunst ruim 70% werkzaam als zzp’er. De ruime meerderheid van deze zzp’ers moet het doen met een uurtarief dat verre van wat marktconform is. De helft verdient slechts een schamele € 28 of minder per uur. Dit is niet alleen weinig ten opzichte van alle zzp’ers in Nederland, maar ook ten opzichte van vergelijkbare sectoren. Bovendien blijkt dat de uurtarieven van zzp’ers lager zijn dan van werknemers uit de sector kunst. Het is de vraag of met name het werken met een vast bedrag als honorarium (fixed fee) niet te vaak ongunstig uitpakt voor zzp’ers, gezien de tijd en de kosten die ze in opdrachten steken.

Onderzoek zzp tarieven kunstenaars
Onderzoek zzp tarieven kunstenaars

Hoe is de samenstelling van het kooppubliek van boeken de afgelopen 10 jaar veranderd? (2018)

Klopt het beeld wel dat 50+ vrouwen nog steeds het vaakst boeken kopen? Is de groep Nederlanders die nooit een boek koopt gelijk gebleven? En, wat staat de boekenmarkt in de nabije toekomst te wachten?

KVB Boekwerk, het kennis- en innovatieplatform voor de boekensector, heeft in samenwerking met onderzoeksbureau Bureau Lahaut onderzocht hoe de samenstelling van het kooppubliek van boeken de afgelopen tien jaar is veranderd. In drie artikelen worden de bevindingen gepresenteerd: over de ontwikkeling 2009 – 2018, over de verhouding online en offline en een vooruitblik naar 2025.

Tien jaar consumentenonderzoek en vooruitblik
Tien jaar consumentenonderzoek en vooruitblik

Culturele vacatures onderzocht. Voor een dubbeltje op de eerste rang: arbeidsmarkt van de culturele sector (2018)

Met behulp van cijfers van Jobfeed, een big data-tool voor de online vacaturemarkt, analyseerde Bureau Lahaut de vacaturecijfers in de culturele sector in het afgelopen jaar. Doelstelling is om inzicht te geven in de arbeidsmarktpositie van werkenden in de culturele sector en in de behoefte van culturele instellingen aan vrijwilligers en stagairs. Hieruit blijkt dat de culturele sector zich vooral richt op het binnenhalen van hoog opgeleide, en bij voorkeur vrijwillige krachten.