Publicaties

innovatief* integraal* onderzoek*

In dit overzicht staan per jaar de titelbeschrijvingen van de artikelen die geschreven zijn door Bureau Lahaut. Het betreft een selectie aan bijdragen in vakbladen en tijdschriften over trends in kunst en cultuur. U kunt het artikel lezen door op de titel of het plaatje te klikken.

2019

Kunst als gunst? Beloning van zzp’ers in de sector kunst. 

Volgens het SEO onderzoek ‘Karakteristieken en tarieven van zzp’ers’ (2018) – het onderzoek dat de basis vormt voor deze deskresearch – is binnen de sector kunst ruim 70% werkzaam als zzp’er. De ruime meerderheid van deze zzp’ers moet het doen met een uurtarief dat verre van wat marktconform is. De helft verdient slechts een schamele € 28 of minder per uur. Dit is niet alleen weinig ten opzichte van alle zzp’ers in Nederland, maar ook ten opzichte van vergelijkbare sectoren. Bovendien blijkt dat de uurtarieven van zzp’ers lager zijn dan van werknemers uit de sector kunst. Het is de vraag of met name het werken met een vast bedrag als honorarium (fixed fee) niet te vaak ongunstig uitpakt voor zzp’ers, gezien de tijd en de kosten die ze in opdrachten steken.

 

2018

Hoe is de samenstelling van het kooppubliek van boeken de afgelopen 10 jaar veranderd?

Klopt het beeld wel dat 50+ vrouwen nog steeds het vaakst boeken kopen? Is de groep Nederlanders die nooit een boek koopt gelijk gebleven? En, wat staat de boekenmarkt in de nabije toekomst te wachten?

KVB Boekwerk, het kennis- en innovatieplatform voor de boekensector, heeft in samenwerking met onderzoeksbureau Bureau Lahaut onderzocht hoe de samenstelling van het kooppubliek van boeken de afgelopen tien jaar is veranderd. In drie artikelen worden de bevindingen gepresenteerd: over de ontwikkeling 2009 – 2018, over de verhouding online en offline en een vooruitblik naar 2025.

Hoe is de samenstelling van het kooppubliek van boeken de afgelopen 10 jaar veranderd

Hoe is de samenstelling van het kooppubliek van boeken de afgelopen 10 jaar veranderd

Culturele vacatures onderzocht. Voor een dubbeltje op de eerste rang: arbeidsmarkt van de culturele sector

Met behulp van cijfers van Jobfeed, een big data-tool voor de online vacaturemarkt, analyseerde Bureau Lahaut de vacaturecijfers in de culturele sector in het afgelopen jaar. Doelstelling is om inzicht te geven in de arbeidsmarktpositie van werkenden in de culturele sector en in de behoefte van culturele instellingen aan vrijwilligers en stagairs. Hieruit blijkt dat de culturele sector zich vooral richt op het binnenhalen van hoog opgeleide, en bij voorkeur vrijwillige krachten.

 

2017

Vergelijking Nederlandse boekensector met die van Vlaanderen

Uit een eerdere vergelijking van de Nederlandse boekenmarkt met de Duitse bleek dat literatuur meer verankerd in het DNA van Duitsers zit dan van Nederlanders. De verschillen tussen de Nederlandse en de Vlaamse boekenmarkt lijken minder groot

Nederlandse boekensector vergeleken met de Vlaamse

Vergelijking Nederlandse boekensector met die van Vlaanderen

Vergelijking Nederlandse boekenmarkt met die van Duitsland 

Hoe doet de Nederlandse markt het ten opzichte van de Duitse? Een vraag die al langer leeft, waar veronderstellingen de ronde doen maar de feiten nog ontbreken.

Vergelijking Duitse boekenmarkt

Vergelijking Duitse boekenmarkt

 

2016

Filmsector gebaat bij flexibelere financieringsprotocollen

Door de digitalisering staan voor filmmakers de inkomsten uit auteursrecht – een belangrijke geldstroom – onder druk. En het Nederlands Filmfonds hanteert bij subsidietoekenning strikte protocollen, waar artistieke én commerciële filmmakers tegenaan lopen. Tijd voor meer maatwerk.

artikel Filmsector gebaat bij flexibelere financieringsprotocollen

Boekmantijdschrift #109, artikel Filmsector gebaat bij flexibelere financieringsprotocollen

 

Amateurschrijvers nader beschreven

We hebben maar weinig inzicht in de beweegredenen van amateurschrijvers om in hun vrije tijd creatieve teksten te produceren. Er is weinig onderzoek naar verricht, en de beschikbare gegevens waren tot dusver onderbenut. Een secundaire analyse op beschikbare data levert inzichten op waar professionals, bestuurders en beleidsmakers hun voordeel mee kunnen doen.

Publicatie Boekman Extra #5 over amateurschrijvers en self-publishers

Publicatie Boekman Extra #5 over amateurschrijvers en self-publishers

 

2015

Burgers meer betrokken bij cultuur

Voor de culturele sector worden financiële bijdragen van huishoudens en de inzet van vrijwilligers steeds belangrijker. Wie zijn deze mensen, en wat dragen ze bij?

Onderzoeksbureau Bureau Lahaut Boekmantijdschrift Culturele Koersen #105

Boekmantijdschrift #105 Culturele Koersen

 

De Staat van Cultuur 2, Cultuurindex Nederland 2005-2013

De Staat van Cultuur 2 zoomt in op ontwikkelingen binnen de podiumkunsten, beeldende kunsten, letteren, erfgoed en film. Hiervoor zijn 83 kerncijfers uit de cultuurindex gebruikt. Daarnaast is er aandacht voor ontwikkelingen binnen de aanbod- en vraagzijde van cultuur, de geldstromen en de concurrentiekracht van de cultuursector.

Staat van Cultuur 2 Cultuurindex Nederland 2005 2013

Staat van Cultuur 2 Cultuurindex Nederland 2005 2013

 

Tweede editie Cultuurindex Nederland, Kerngegevens over de culturele sector 2005-2013 per pijler en per sector

Hoofdartikel van Boekmantijdschrift #105 Culturele koersen (winter 2015/2016) dat geheel in het teken staat van de update van de Cultuurindex Nederland 2005-2013. Geschreven samen met Andries van den Broek (Sociaal en Cultureel Planbureau) en Koen van Eijck (Erasmus Universiteit Rotterdam)

Boekmantijdschrift Culturele Koersen #105

Boekmantijdschrift Culturele Koersen #105

 

Arts Index Netherlands 2005-2013, Key data on the cultural sector 2005-2013 for each pillar and sector

The Arts Index Netherlands was launched in 2013. Two years later, it is time for an update: the index now shows data covering the 20052013 period.

Second Edition of the Arts Index Netherlands.

Second Edition of the Arts Index Netherlands. Key data on the cultural sector 2005-2013

 

Vrijwilligers in de culturele sector in opmars

Nu er fors wordt bezuinigd op betaalde arbeid bij culturele instellingen neemt de inzet van vrijwilligers toe. Verdringen zij werknemers? En gaat het hier om een tijdelijke of blijvende ontwikkeling?

Artikel in Boekmantijdschrift #103 Wie geeft er aan Cultuur?

Artikel in Boekmantijdschrift #103 Wie geeft er aan Cultuur?

 

2014

Jong verleerd, oud gedaan

Decennialang werd de bioscoop gezien als het domein van de tiener. Maar tijden veranderen en daarmee ook de samenstelling van het filmpubliek, zo blijkt uit een nadere analyse van de Bioscoopmonitor. Is de veertigplusser de tiener van de toekomst?

Artikel HFN: Is de veertigplusser de tiener van de toekomst?

Artikel Holland Film Nieuws # 117 Is de veertigplusser de tiener van de toekomst?

 

Digitalisering in de Nederlandse filmsector

Digitalisering van filmprojectie en – distributie biedt ongekende mogelijkheden. Live in de bioscoop een opera of popconcert bekijken, bijvoorbeeld. Of thuis en onderweg elke film die je maar wenst, wanneer je maar wilt, via tablet, computer of telefoon. De toegankelijkheid van films wordt steeds belangrijker ten koste van het bezit ervan. Dat heeft consequenties voor het verdienmodel in de filmsector.

Digitalisering in de Nederlandse filmsector, artikel in Boekman 97 De Staat van Cultuur

Digitalisering in de Nederlandse filmsector, artikel in Boekman 97 De Staat van Cultuur

Van picture palace tot high-tech entertainmentcentrum

Ondanks de opkomst van de televisie en de videorecorder hebben de bioscopen zich staande weten te houden door een ruimer aanbod en door het instellen van release windows, maar zeker ook door het grote doek, de donkere zaal en de gezamenlijke beleving. Nu nieuwe (digitale) filmdistributiekanalen een bedreiging vormen, zal het belang daarvan alleen maar toenemen.

Digitalisering in de Nederlandse filmsector, artikel in Boekman 97 De Staat van Cultuur

Digitalisering in de Nederlandse filmsector, artikel in Boekman 97 De Staat van Cultuur

Filmtheaterbezoekers uitgelicht : een uitgebreide profielbeschrijving van filmtheaterbezoekers in Nederland

In dit onderzoek worden verschillende achtergrondkenmerken van filmtheaterbezoekers belicht. Dit profiel van de gemiddelde filmtheaterbezoeker is gebaseerd op twee verschillende enquêtes: het Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek (AVO) van het CBS en een marktonderzoek van onderzoeksbureau Experian.

Filmtheaterbezoekers Uitgelicht Een uitgebreide profielbeschrijving van filmtheaterbezoekers in Nederland aan de hand van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek

Filmtheaterbezoekers Uitgelicht
Een uitgebreide profielbeschrijving van filmtheaterbezoekers

 

Het succes van de bioscoopsector in tijden van economische recessie

De kredietcrisis leidde in 2009 tot een economische recessie. Inmiddels houden de consumenten stevig de hand op de knip, de huizenmarkt is tot stilstand gekomen en de uitkomsten van hetCatshuis zijn nog onduidelijk. Bij dergelijke ontwikkelingen houden vrijetijdsaanbieders hun hart vast; ook bioscopen.

Onderzoeksbureau Bureau Lahaut bioscoopbezoek

Het succes van de bioscoopsector in tijden van economische recessie

 

De effectiviteit van filmsubsidies

Artikel in Holland Film Nieuws over het rapport van Dr. J. Ph. Wolff Criteria voor rijkssbusidies in de filmsector. Beoordeling van bedrijfsmatige prestaties in gesubsidieerde kunsten.

Artikel Holland Film Nieuws De effectiviteit van filmsubsidies

Artikel Holland Film Nieuws De effectiviteit van filmsubsidies