Onderzoeksbureau Bureau Lahaut Boekmantijdschrift 103 Wie geeft er aan Cultuur

Artikel in Boekmantijdschrift #103 Wie geeft er aan Cultuur?

Nu er fors wordt bezuinigd op betaalde arbeid bij culturele instellingen neemt de inzet van vrijwilligers toe. Verdringen zij werknemers? En gaat het hier om een tijdelijke of blijvende ontwikkeling? Nader onderzoek is gewenst. Artikel in Boekmantijdschrift #103 Wie geeft er aan Cultuur?