Publicaties 2017 en eerder

Home » Publicaties 2017 en eerder

Vergelijking Nederlandse boekensector met die van Vlaanderen

Uit een eerdere vergelijking van de Nederlandse boekenmarkt met de Duitse bleek dat literatuur meer verankerd in het DNA van Duitsers zit dan van Nederlanders. De verschillen tussen de Nederlandse en de Vlaamse boekenmarkt lijken minder groot

Vergelijking Nederlandse boekenmarkt met die van Duitsland 

Hoe doet de Nederlandse markt het ten opzichte van de Duitse? Een vraag die al langer leeft, waar veronderstellingen de ronde doen maar de feiten nog ontbreken.

2016

Filmsector gebaat bij flexibelere financieringsprotocollen

Door de digitalisering staan voor filmmakers de inkomsten uit auteursrecht – een belangrijke geldstroom – onder druk. En het Nederlands Filmfonds hanteert bij subsidietoekenning strikte protocollen, waar artistieke én commerciële filmmakers tegenaan lopen. Tijd voor meer maatwerk.

artikel Filmsector gebaat bij flexibelere financieringsprotocollen
Boekmantijdschrift #109, artikel Filmsector gebaat bij flexibelere financieringsprotocollen

Amateurschrijvers nader beschreven

We hebben maar weinig inzicht in de beweegredenen van amateurschrijvers om in hun vrije tijd creatieve teksten te produceren. Er is weinig onderzoek naar verricht, en de beschikbare gegevens waren tot dusver onderbenut. Een secundaire analyse op beschikbare data levert inzichten op waar professionals, bestuurders en beleidsmakers hun voordeel mee kunnen doen.

Publicatie Boekman Extra #5 over amateurschrijvers en self-publishers
Publicatie Boekman Extra #5 over amateurschrijvers en self-publishers

2015

Burgers meer betrokken bij cultuur

Voor de culturele sector worden financiële bijdragen van huishoudens en de inzet van vrijwilligers steeds belangrijker. Wie zijn deze mensen, en wat dragen ze bij?

Onderzoeksbureau Bureau Lahaut Boekmantijdschrift Culturele Koersen #105
Boekmantijdschrift #105 Culturele Koersen

De Staat van Cultuur 2, Cultuurindex Nederland 2005-2013

De Staat van Cultuur 2 zoomt in op ontwikkelingen binnen de podiumkunsten, beeldende kunsten, letteren, erfgoed en film. Hiervoor zijn 83 kerncijfers uit de cultuurindex gebruikt. Daarnaast is er aandacht voor ontwikkelingen binnen de aanbod- en vraagzijde van cultuur, de geldstromen en de concurrentiekracht van de cultuursector.

Staat van Cultuur 2 Cultuurindex Nederland 2005 2013
Staat van Cultuur 2 Cultuurindex Nederland 2005 2013

Tweede editie Cultuurindex Nederland, Kerngegevens over de culturele sector 2005-2013 per pijler en per sector

Hoofdartikel van Boekmantijdschrift #105 Culturele koersen (winter 2015/2016) dat geheel in het teken staat van de update van de Cultuurindex Nederland 2005-2013. Geschreven samen met Andries van den Broek (Sociaal en Cultureel Planbureau) en Koen van Eijck (Erasmus Universiteit Rotterdam)

Boekmantijdschrift Culturele Koersen #105
Boekmantijdschrift Culturele Koersen #105

Arts Index Netherlands 2005-2013, Key data on the cultural sector 2005-2013 for each pillar and sector

The Arts Index Netherlands was launched in 2013. Two years later, it is time for an update: the index now shows data covering the 20052013 period.

Second Edition of the Arts Index Netherlands.
Second Edition of the Arts Index Netherlands. Key data on the cultural sector 2005-2013

Vrijwilligers in de culturele sector in opmars

Nu er fors wordt bezuinigd op betaalde arbeid bij culturele instellingen neemt de inzet van vrijwilligers toe. Verdringen zij werknemers? En gaat het hier om een tijdelijke of blijvende ontwikkeling?

Artikel in Boekmantijdschrift #103 Wie geeft er aan Cultuur?
Artikel in Boekmantijdschrift #103 Wie geeft er aan Cultuur?

2014

Jong verleerd, oud gedaan

Decennialang werd de bioscoop gezien als het domein van de tiener. Maar tijden veranderen en daarmee ook de samenstelling van het filmpubliek, zo blijkt uit een nadere analyse van de Bioscoopmonitor. Is de veertigplusser de tiener van de toekomst?

Artikel HFN: Is de veertigplusser de tiener van de toekomst?
Artikel Holland Film Nieuws # 117 Is de veertigplusser de tiener van de toekomst?

Digitalisering in de Nederlandse filmsector

Digitalisering van filmprojectie en – distributie biedt ongekende mogelijkheden. Live in de bioscoop een opera of popconcert bekijken, bijvoorbeeld. Of thuis en onderweg elke film die je maar wenst, wanneer je maar wilt, via tablet, computer of telefoon. De toegankelijkheid van films wordt steeds belangrijker ten koste van het bezit ervan. Dat heeft consequenties voor het verdienmodel in de filmsector.

Digitalisering in de Nederlandse filmsector, artikel in Boekman 97 De Staat van Cultuur
Digitalisering in de Nederlandse filmsector, artikel in Boekman 97 De Staat van Cultuur

Van picture palace tot high-tech entertainmentcentrum

Ondanks de opkomst van de televisie en de videorecorder hebben de bioscopen zich staande weten te houden door een ruimer aanbod en door het instellen van release windows, maar zeker ook door het grote doek, de donkere zaal en de gezamenlijke beleving. Nu nieuwe (digitale) filmdistributiekanalen een bedreiging vormen, zal het belang daarvan alleen maar toenemen.

Digitalisering in de Nederlandse filmsector, artikel in Boekman 97 De Staat van Cultuur
Digitalisering in de Nederlandse filmsector, artikel in Boekman 97 De Staat van Cultuur

Filmtheaterbezoekers uitgelicht : een uitgebreide profielbeschrijving van filmtheaterbezoekers in Nederland

In dit onderzoek worden verschillende achtergrondkenmerken van filmtheaterbezoekers belicht. Dit profiel van de gemiddelde filmtheaterbezoeker is gebaseerd op twee verschillende enquêtes: het Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek (AVO) van het CBS en een marktonderzoek van onderzoeksbureau Experian.

Filmtheaterbezoekers Uitgelicht Een uitgebreide profielbeschrijving van filmtheaterbezoekers in Nederland aan de hand van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek
Filmtheaterbezoekers Uitgelicht
Een uitgebreide profielbeschrijving van filmtheaterbezoekers

Het succes van de bioscoopsector in tijden van economische recessie

De kredietcrisis leidde in 2009 tot een economische recessie. Inmiddels houden de consumenten stevig de hand op de knip, de huizenmarkt is tot stilstand gekomen en de uitkomsten van het Catshuis zijn nog onduidelijk. Bij dergelijke ontwikkelingen houden vrijetijdsaanbieders hun hart vast; ook bioscopen.

De effectiviteit van filmsubsidies

Artikel in Holland Film Nieuws over het rapport van Dr. J. Ph. Wolff Criteria voor rijkssubsidies in de filmsector. Beoordeling van bedrijfsmatige prestaties in gesubsidieerde kunsten.

Artikel Holland Film Nieuws De effectiviteit van filmsubsidies
Artikel Holland Film Nieuws De effectiviteit van filmsubsidies