Perdu Amsterdam onderzoek door Bureau Lahaut

Perdu Amsterdam onderzoek door Bureau Lahaut

Perdu is een in Amsterdam gevestigde literaire stichting gespecialiseerd in poëzie en de kruisingen tussen literatuur en andere kunstvormen.

Perdu is een in Amsterdam gevestigde literaire stichting gespecialiseerd in poëzie en de kruisingen tussen literatuur en andere kunstvormen.