Onderzoek van Bureau Lahaut waardevol gebleken voor Universiteit Maastricht

Onderzoek van Bureau Lahaut waardevol gebleken voor Universiteit Maastricht

person in black long sleeve shirt playing acoustic guitar

In het onderzoek van Universiteit Maastricht is de beroepspraktijk onderzocht van zelfstandige kunstprofessionals die (ook) werken in de cultuureducatie en amateurkunst, dus werken met amateurs/leerlingen/deelnemers. De beroepspraktijk van kunstprofessionals wordt onder andere gekenmerkt door een relatief en absoluut hoog percentage zzp’ers. Conclusie: er is een verschil, tussen zzp-ers en personeel in dienst, in financiële situatie en in de mogelijkheden tot professionele ontwikkeling en daarmee verschil in duurzame inzetbaarheid. Het rapport Kunst als gunst (Bureau Lahaut, 2019) diende als bron om de verschillen in beloningen van zzp’ers in de culturele sector te beschrijven.