Onderzoek Bureau Lahaut leidt tot Kamervragen

Onderzoek Bureau Lahaut leidt tot Kamervragen

Kamervragen naar aanleiding van onderzoek Bureau Lahaut

Minister van Engelshoven (OCW) onderschrijft, in antwoord op vragen van het lid Ellemeet (GroenLinks), naar aanleiding van de berichtgeving over het onderzoek van Bureau Lahaut het belang van vrijwilligers voor de culturele sector. Uit de beantwoording blijkt verder dat zij ook de zorgen van de SER en de Raad voor Cultuur deelt dat de sterke groei van het aantal vrijwilligers erop kan wijzen dat zij betaalde krachten verdringen.

Dat vrijwilligers belangrijk zijn voor culturele instellingen hoeft echter niet problematisch te zijn, mits er sprake is van goed vrijwilligersbeleid en mits er bewuste en transparante keuzes worden gemaakt over de inzet en verantwoordelijkheden van vrijwilligers in relatie tot die van de betaalde medewerkers.

U kunt de beantwoording van de Kamevragen over onbetaalde banen in de culturele sector via deze link downloaden.

Kamervragen naar aanleiding van onderzoek Bureau Lahaut

Kamervragen naar aanleiding van onderzoek Bureau Lahaut