Practice #1 Onderzoek onder doelgroepen via een onderzoekspanel

Voorbeeld: onderzoek onder HR-managers

Bureau Lahaut heeft voor een internationaal opererende organisatie voor Humanresourcemanagement (HRM) onder HR-managers onderzoek verricht. De onderzoeksvraag ging over de impact die de toenemende complexiteit van de maatschappij op het HRM-beleid van een bedrijf of organisatie heeft.

Doelpopulatie

Voor het onderzoek was het nodig om HR-managers uit Nederland en België te bevragen. Dit is de doelpopulatie van het onderzoek. De doelpopulatie is de hele groep van mensen die je wilt onderzoeken en waarover je uitspraken wilt doen. Het is dus ook de groep mensen waaruit je de steekproef trekt.

Onderzoekspanel

Met een betrouwbaar en representatief onderzoekspanel is het Bureau Lahaut gelukt om het onderzoek succesvol uit te voeren onder HR-managers. Een onderzoekspanel bestaat uit een database met (potentiële) respondenten. Van deze respondenten zijn verschillende achtergrondkenmerken bekend zoals de leeftijd, het geslacht en het opleidingsniveau. Daarnaast zijn er ook nog andere leefstijlkenmerken bekend zoals de vrijetijdsbestedingen, het beroep en de politieke voorkeur. Indien er een onderzoek uitgevoerd moet worden onder een bepaalde doelpopulatie – zoals in dit voorbeeld HR managers – dan kunnen deze respondenten op voorhand in het onderzoekspanel geselecteerd worden. Vervolgens worden alleen zij uitgenodigd om deel te nemen aan de enquête.

Rekening houden met zelfselectie

Bij het gebruik van onderzoekspanels waarbij respondenten zichzelf kunnen aanmelden (de zogenaamde acces panels) moet de onderzoeker zich bewust zijn van de effecten van zelfselectie. De respondenten die zichzelf hebben aangemeld – en het kennelijk leuk vinden om enquêtes in te vullen – vormen namelijk geen respresentatieve afspiegeling van de Nederlandse bevolking. Bureau Lahaut houdt rekening met dit soort methodologische beperkingen wanneer onderzoek wordt uitgevoerd, en indien nodig komen wij gepaste oplossingen.

CBS training over onderzoekspeilingen: hoe herken je een goede peiling? Hoe stel je een vragenlijst op? Hoe trek je een steekproef? Wat is een betrouwbaarheidsinterval?
CBS publicatie over het verrichten van onderzoek. Onderzoek doen via onderzoekspanels komt ook in de publicatie aan bod.