Practice #1 Onderzoek onder doelgroepen met behulp van een onderzoekspanel

Home » Practice #1 Onderzoek onder doelgroepen met behulp van een onderzoekspanel

Voorbeeld: onderzoek onder HR-managers

Bureau Lahaut heeft voor een internationaal opererende organisatie voor Humanresourcemanagement (HRM) onderzoek verricht. De onderzoeksvraag ging over de impact die de toenemende complexiteit van de maatschappij heeft op het HRM-beleid van een bedrijf of organisatie.

Doelpopulatie

Voor het onderzoek was het nodig om HR-managers uit Nederland en België te bevragen. Dit was de doelpopulatie van het onderzoek. De doelpopulatie is de hele groep van mensen die je wilt onderzoeken en waarover je uitspraken wilt doen.

Onderzoekspanel

Met een betrouwbaar en representatief onderzoekspanel is het Bureau Lahaut gelukt om het onderzoek succesvol uit te voeren. Een onderzoekspanel bestaat uit een database met (potentiële) respondenten. Van deze respondenten zijn verschillende achtergrondkenmerken bekend zoals de leeftijd, het geslacht en het opleidingsniveau. Daarnaast zijn er ook nog andere leefstijlkenmerken bekend zoals de vrijetijdsbestedingen, het beroep en de politieke voorkeur. Indien er een onderzoek uitgevoerd moet worden onder een doelpopulatie – zoals in dit voorbeeld HR managers – dan kunnen deze respondenten op voorhand in het onderzoekspanel geselecteerd worden. Vervolgens worden alleen zij uitgenodigd om aan de enquête deel te nemen.

Procesbeschrijving kwantitatief onderzoek door Bureau Lahaut
Procesbeschrijving kwantitatief onderzoek door Bureau Lahaut

Rekening houden met zelfselectie

Bij het gebruik van onderzoekspanels waarbij respondenten zichzelf kunnen aanmelden (de zogenaamde acces panels) moet de onderzoeker zich bewust zijn van de effecten van zelfselectie. De respondenten die zichzelf hebben aangemeld – en het kennelijk leuk vinden om enquêtes in te vullen – vormen namelijk geen representatieve afspiegeling van de Nederlandse bevolking. Bureau Lahaut houdt rekening met dit soort methodologische beperkingen wanneer onderzoek wordt uitgevoerd, en indien nodig komen wij gepaste oplossingen.

CBS training over onderzoekspeilingen: hoe herken je een goede peiling? Hoe stel je een vragenlijst op? Hoe trek je een steekproef? Wat is een betrouwbaarheidsinterval?
CBS publicatie over het verrichten van onderzoek. Onderzoek doen via onderzoekspanels komt ook in de publicatie aan bod.