Data-analyse auteursroyalty’s

Data-analyse auteursroyalty’s

KVB Boekwerk heeft onderzoek verricht naar de inkomsten van auteurs uit boekenverkoop: de ontvangen royalty’s. Bureau Lahaut was verantwoordelijk voor de data-analyse. Auteurs hebben meerdere inkomstenbronnen dan alleen royalty’s. Op basis van eerder onderzoek is ook uitgerekend hoe hoog de andere vormen van inkomsten zijn voor auteurs. De reikwijdte van het onderzoek beperkt zich tot boektitels gepubliceerd tussen 2008 en 2018. De verkoop van deze titels is voor de periode 2014-2018 geanalyseerd. Aan de hand van het modelcontract voor auteurs en uitgevers is de royalty-omzet berekend.

11% van auteurs verantwoordelijk voor 36% van de royalty’s

Figuur 1 laat zien hoe de auteurspopulatie is opgebouwd. Er zijn in de algemene boekenmarkt jaarlijks gemiddeld 16.100 auteurs die in de periode 2014-2018 inkomsten hadden uit royalty’s. Meer dan de helft daarvan (53%) heeft literair-cultureel werk gemaakt. Ongeveer 1.800 auteurs behoren tot de letterenfondsselectie; dit zijn auteurs die op enige wijze een bijdrage ontvingen van het Letterenfonds, bijvoorbeeld omdat een werk in het buitenland is vertaald, een reisvergoeding voor optredens in het buitenland of die een projectbeurs ontvingen voor het schrijven van nieuw werk. zij nemen slechts 11% van de totale populatie voor hun rekening.

Figuur 1: Het gemiddelde aantal auteurs per jaar dat in de periode 2014-2018 royalty’s heeft ontvangen

Figuur 2 laat zien dat auteurs uit de letterenfondsselectie relatief meer royalty’s ontvangen dan de andere auteurs. Gemiddeld genomen wordt er jaarlijks € 18,1 miljoen aan totale royalty’s uitgekeerd aan Nederlandstalige auteurs.

Figuur 2: Gemiddelde jaarlijkse verdeling van de royalty’s over de drie groepen

Bestsellerisering: meeste royalty’s naar kleine groep

Figuur 3 laat zien dat de inkomstenverdeling uit royalty’s een voorspelbare steile curve geeft. Dat wil zeggen dat er een beperkt deel van de auteurs is dat in ieder segment een substantieel bedrag overhoudt aan de verkoop van hun boeken. Dit beeld is in overeenstemming met eerdere analyses van KVB Boekwerk naar ‘bestsellerisering’. Uit die analyses blijkt dat een klein aantal boektitels verantwoordelijk is voor een groot aandeel in de afzet en omzet. In 2018 is de top 100 best verkochte boeken bijvoorbeeld goed voor 16% van de omzet. De 10.000 meest verkochte titels zijn goed voor 80% van de totale omzet. Dit terwijl er volgens GfK jaarlijks 135.000 verschillende titels over de toonbank gaan.

beschrijving van de totale populatie auteurs onderverdeeld naar algemene boekenmarkt, Literair-cultureel en auteursselectie Letterenfonds.

Figuur 3: Beschrijving van de totale populatie auteurs onderverdeeld naar algemene boekenmarkt, Literair-cultureel en auteursselectie Letterenfonds. De auteursinkomsten is gesorteerd van weinig naar hoog en vervolgens zijn de uitkomsten opgedeeld in 100 gelijke delen (de percentielen).

Zie voor verdere analyses het longread artikel op de website van KVB Boekwerk.