Practice #5 Imago- en naamsbekendheidonderzoek

Onderzoek naar naamsbekendheid en imago non-profit organisatie

Bureau Lahaut is door een internationale organisatie voor ontwikkelingssamenwerking gevraagd de naamsbekendheid en imago te onderzoeken. Ook wilde men een nieuwe strapline (slogan) testen onder de doelgroep. De steekproef bestond in totaal uit 500 vakdeskundigen met een representatieve mix op basis van leeftijd en opleidingsniveau. Bureau Lahaut was verantwoordelijk voor het gehele onderzoeksproject: van het ontwikkelen van een enquête tot en met het veldwerk, de analyse en de rapportage.

Spontane naamsbekendheid

Binnen de totale naamsbekendheid wordt onderscheid gemaakt tussen de spontane en geholpen naamsbekendheid. Daarbij is ook de organisatie of het merk dat het respondent als eerste spontaan noemt (TOMA = Top Of Mind Awareness) een belangrijk onderzoeksgegeven.

Geholpen naamsbekendheid

Voor het meten van de geholpen naamsbekendheid wordt een lijst van tien (concurrerende) ontwikkelingsorganisaties voorgelegd aan de respondent. Vervolgens dient  de respondent die organisaties aan te kruisen waarvan men wel eens heeft gehoord.

Testen van een nieuwe slogan

Een strapline is een korte slogan die het hart en het werk van de organisatie moet omschrijven. Het moet een weerspiegeling zijn van de kernwaarden van een organisatie. In alle communicatie, maar zeker waar het gaat om branding, is de strapline van groot belang. In dit onderzoek is er voor gekozen om te strapline “koud” aan respondenten te laten zien, met vervolgens de vraag welke associaties deze bij hen oproept.    

Referentie Onderzoeksbureau Bureau Lahaut onderzoek naamsbekendheid en imago
Bureau Lahaut is door een internationale organisatie voor ontwikkelingssamenwerking gevraagd hun naamsbekendheid en imago te onderzoeken.