Practice #5 Imago- en naamsbekendheidonderzoek

Home » Practice #5 Imago- en naamsbekendheidonderzoek

Naamsbekendheid- en imago onderzoek voor een non-profit organisatie

Bureau Lahaut heeft voor een organisatie voor ontwikkelingssamenwerking een naamsbekendheid- en imago onderzoek uitgevoerd. Daarnaast hebben wij onderzocht hoe een nieuwe strapline onder de verschillende doelgroepen scoorde. De steekproef bestond in totaal uit 500 vakdeskundigen met een representatieve mix op basis van leeftijd en opleidingsniveau. Bureau Lahaut was verantwoordelijk voor het gehele onderzoeksproject: van het ontwikkelen van een enquête tot en met het veldwerk, de analyse en de rapportage.

Spontane naamsbekendheid

Wij maken onderscheid tussen de spontane en geholpen naamsbekendheid. De organisatie of het merk dat de respondent als eerste spontaan noemt is hierbij ook een belangrijk onderzoeksgegeven.

Geholpen naamsbekendheid

Voor het meten van de geholpen naamsbekendheid wordt een lijst van tien (concurrerende) ontwikkelingsorganisaties voorgelegd aan de respondent. Vervolgens dient  de respondent die organisaties aan te kruisen waarvan men wel eens heeft gehoord.

Testen van een nieuwe slogan

Een strapline is een korte slogan die het hart en het werk van de organisatie moet omschrijven. Het moet een weerspiegeling zijn van de kernwaarden van een organisatie. In alle communicatie, maar zeker waar het gaat om branding, is de strapline van groot belang. In dit onderzoek is ervoor gekozen om te strapline “koud” aan respondenten te laten zien. Vervolgens kregen zij de vraag welke associaties de strapline bij hen oproept.