Practice #5 Imago- en naamsbekendheidonderzoek

Onderzoek naar naamsbekendheid en imago non-profit organisatie

Bureau Lahaut is door een internationale organisatie voor ontwikkelingssamenwerking gevraagd de naamsbekendheid en imago te onderzoeken. De steekproef bestond in totaal uit 500 vakdeskundigen met een representatieve mix op basis van leeftijd en opleidingsniveau. Bureau Lahaut was verantwoordelijk voor het gehele onderzoeksproject: van het ontwikkelen van een enquête tot en met het veldwerk, de analyse en de rapportage.

Referentie Onderzoeksbureau Bureau Lahaut onderzoek naamsbekendheid en imago

Bureau Lahaut is door een internationale organisatie voor ontwikkelingssamenwerking gevraagd hun naamsbekendheid en imago te onderzoeken.