Practice #5 Imago- en naamsbekendheidonderzoek

Home » Practice #5 Imago- en naamsbekendheidonderzoek

Naamsbekendheid- en imago onderzoek

Bureau Lahaut heeft een onderzoek naar de naamsbekendheid en het imago uitgevoerd voor een non-profitorganisatie die zich richt op ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast hebben we de reacties van verschillende doelgroepen op een nieuwe slagzin onderzocht. De steekproef bestond uit 500 deskundigen, zorgvuldig samengesteld om een representatieve mix van leeftijd en opleidingsniveau te waarborgen. Ons bureau was verantwoordelijk voor alle aspecten van het onderzoeksproject, inclusief het ontwerpen van de enquête, het uitvoeren van het veldwerk, de analyse en het opstellen van rapporten.

Spontane naamsbekendheid

Spontane naamsbekendheid wordt gemeten door te kijken welke organisatie of merk de respondent spontaan als eerste noemt, wat waardevolle inzichten oplevert voor het onderzoek.

Geholpen naamsbekendheid

Om de geholpen naamsbekendheid te meten, kregen respondenten een lijst van tien (concurrerende) ontwikkelingsorganisaties voorgelegd en werd hen gevraagd aan te geven welke ze kenden.

Testen van een nieuwe slogan

Het testen van een nieuwe slogan is ook onderdeel van ons onderzoek. Een slogan, of strapline, moet de kernwaarden van een organisatie weerspiegelen en speelt een cruciale rol in de branding. We hebben respondenten de nieuwe strapline “koud” laten zien en hen vervolgens gevraagd welke associaties deze bij hen opriep.