Onderzoek doen in corona-tijd

Home » Onderzoek doen in corona-tijd

Het voordeel van onderzoek is dat veel van onderzoekswerkzaamheden vanuit kantoor verricht worden. Er kunnen online enquêtes worden uitgezet en telefonische interviews worden afgenomen. Daarnaast is veel data voorhanden via (online) databanken en kunnen analyses worden gedaan achter de computer met geavanceerde onderzoekssoftware.

Uitganspunt is dat onderzoekers zoveel mogelijk thuis werken. Immers, gezondheid is belangrijker dan onderzoek.