Onderzoek culturele sector Den Helder

Onderzoek culturele sector Den Helder

Reddingmuseum Den Helder

In opdracht van de gemeente Den Helder onderzocht Bureau Lahaut hoe het met de culturele sector is gesteld in de gemeente. Op basis van het onderzoeksrapport heeft het college besloten om een subsidie van 45.000 euro te verstrekken aan Stichting Kunstuitleen. Dit is bedoeld om de stichting te helpen bij het herstellen van de financiële tekorten die zijn ontstaan als gevolg van de coronacrisis. De komende tijd worden een aantal vervolgacties opgepakt. Zo wordt het culturele veld geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek en worden de uitkomsten van het onderzoeksrapport betrokken bij het opstellen van een nieuw cultuurbeleid. (bron)