Culturele vacatures onderzocht

Culturele vacatures onderzocht

Met behulp van cijfers van Jobfeed, een big data-tool voor de online vacaturemarkt, analyseerde Bureau Lahaut de vacatures in de culturele sector in het afgelopen jaar. Doelstelling is om inzicht te geven in de arbeidsmarktpositie van werkenden in de culturele sector en in de behoefte van culturele instellingen aan vrijwilligers en stagairs. Hieruit blijkt dat de culturele sector zich vooral richt op het binnenhalen van hoog opgeleide, en bij voorkeur vrijwillige krachten.

Download het volledige rapport als PDF

Vacatures culturele sector onderzoek door onderzoeksbureau Bureau Lahaut in Amsterdam

Volgens het onderzoek heeft de provincie Groningen het meeste behoefte aan vrijwilligers.

Onbetaald personeel

Het gaat weer iets beter met de culturele sector, in de zin dat er afgelopen jaar meer (en vooral betaalde) culturele vacatures bij zijn gekomen. Toch bestaat het vacatureaanbod nog steeds voor een aanzienlijk deel uit onbetaalde functies zoals vrijwilligers en (afstudeer)stagiairs. Hierbij is dan ook de vraag gerechtvaardigd of vrijwilligers vaste concurrentie vormen voor werkenden in de culturele sector. Vooral de kleine culturele instellingen plaatsen veel vacatures voor vrijwilligers, en zijn daarmee afhankelijk van de inzet van onbetaalde en laagbetaalde arbeidskrachten, blijkt opnieuw uit dit onderzoek. In een samenleving waar tijd als een schaars goed wordt gezien is het onverstandig om teveel afhankelijk te zijn van de inzet van vrijwilligers. Uit het onderzoek is daarnaast gebleken dat de werkgelegenheid zich voornamelijk concentreert in de Randstad. Werkenden en pas afgestudeerden zijn haast verplicht hun heil in de Randstedelijke regio te zoeken, alwaar zij genoegen moeten nemen met een relatief laag inkomen. Dit staat op gespannen voet met de overspannen woningmarkt en hoge huurprijzen in de grote steden. Ook biedt de culturele sector voor MBO-ers weinig kansen. Tegelijkertijd richt de culturele sector haar pijlen juist op het meer betrekken van een midden en laagopgeleide doelgroep. Dat er voor deze mensen geen plek is om aan de slag te gaan in de sector lijkt dan ook een gemiste kans. Zonder ambassadeurs uit diverse lagen van de bevolking is het lastig om het elitaire karakter kwijt te raken dat aan de culturele sector kleeft.