Nieuw rapport: Kunst als gunst?

Nieuw rapport: Kunst als gunst?

person in black long sleeve shirt playing acoustic guitar

Binnen de sector kunst is ruim 70% werkzaam als zzp’er. De ruime meerderheid van deze zzp’ers moet het doen met een uurtarief dat verre van wat marktconform is. De helft verdient slechts een schamele € 28 of minder per uur. Dit is niet alleen weinig ten opzichte van alle zzp’ers in Nederland, maar ook ten opzichte van vergelijkbare sectoren. Bovendien blijkt dat de uurtarieven van zzp’ers lager zijn dan van werknemers uit de sector kunst. Het is de vraag of met name het werken met een vast bedrag als honorarium (fixed fee) niet te vaak ongunstig uitpakt voor zzp’ers, gezien de tijd en de kosten die ze in opdrachten steken.

U kunt het rapport via deze link downloaden.

In het onderzoek Culturele vacatures onderzocht van Bureau Lahaut (2018) kwam naar voren dat het aantal vacatures in de culturele sector toenam. Bij ruim 40% ging het echter om vacatures voor hoogopgeleide vrijwilligers en stagiaires, en niet om betaald personeel. Het nieuwe onderzoek Kunst als gunst? (2019) is een verdere verkenning van de culturele arbeidsmarkt en analyseert de financiële positie van zzp’ers in de sector kunst.

De belangrijkste grafieken en tabellen op een rij.