Musea in Nederland 2016

Musea in Nederland 2016

Ook in 2016 zijn de 694 Nederlandse musea weer meer bezocht: 34,4 miljoen bezoeken. Dat is een groei van 9 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Het aantal buitenlandse bezoeken groeide zelfs met 13 procent. Daarmee groeide het aandeel van buitenlandse bezoeken aan Nederlandse musea naar 28 procent van het totaal aantal bezoeken. In 2009 was dat nog 15 procent.

Spreiding van het bezoek

De spreiding van die buitenlandse bezoeken over Nederlandse musea is echter beperkt: bijna 75 procent van alle buitenlandse bezoeken aan musea vond in 2016 plaats in Noord-Holland. Het aantal bezoeken van Nederlanders aan musea groeide in 2016 met 8 procent.

Meer eigen inkomsten

Musea genereren de laatste jaren meer eigen inkomsten, waardoor zij minder afhankelijk zijn van subsidies. Hoewel de inkomsten uit overheidssubsidies ook in 2016 nog 49 procent uitmaakten van de totale bedrijfsinkomsten van musea. In 2011 was dat percentage nog 57 procent.

Over het onderzoek

Het onderzoek is een samenwerkingsverband met de Museumvereniging, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het onderzoek  beschrijft op een aantal kernpunten de musea in Nederland in 2016. Onderwerpen die aanbod komen zijn aantal en bezoek aan musea voor Nederland totaal, maar ook naar provincie. Andere onderwerpen die aan bod komen zijn de collecties, de maatschappelijke functie, rechtsvorm en type en grootte van musea in Nederland. Tenslotte wordt ingegaan op de inkomsten en uitgaven van musea en de werkgelegenheid, inclusief het aantal vrijwilligers.

Bron: CBS