Practice #3 Marktpotentie

Home » Practice #3 Marktpotentie

Marktpotentie van een nieuw te bouwen bioscoop

Bureau Lahaut heeft in opdracht van een projectontwikkelaar de groeipotentie (marktpotentie) van een nieuw te bouwen bioscoop in kaart gebracht. Met behulp van een deskresearch is bepaald hoe groot het marktgebied en bezoekerspotentieel is. Vervolgens is het verzorgingsgebied verder geanalyseerd met geomarketing software GfK RegioGraph. Dit heeft geresulteerd in een nauwkeurig omschreven marktgebied.

Deskresearch en open data

Dit onderzoek van Bureau Lahaut naar bioscopen en groeifactoren bestaat volledig uit een deskresearch en het gebruik van open data. Met behulp van een uitgebreide literatuurstudie over het vrijetijds(reis)gedrag van Nederlanders is bepaald hoe groot een marktgebied en bezoekerspotentieel is voor steden met bioscopen. Vervolgens zijn bioscoopsteden met de daarbij behorende marktgebieden beschreven met behulp van bioscoopstatistieken:

  • Ontwikkelingen in de bioscoopinfrastructuur
  • Prijsontwikkelingen
  • Ontwikkelingen in bezoekersaantallen en recette
  • Ontwikkelingen in stoelbezettingen Ontwikkelingen in de bezoekfrequenties

CBS statistieken

Daarnaast zijn de statistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gebruikt om het aantal inwoners en de bevolkingsgroei van een marktgebied vanaf het jaar 2000 weer te geven. CBS heeft ook de beschikking over de gemiddelde afstanden die inwoners moeten afleggen voor de dichtstbijzijnde bioscoop. Deze zijn ook gebruikt voor de analyse. Op basis van bovenstaande statistieken is getracht in kaart te brengen en te analyseren wat er met de bezoekersaantallen in een stad gebeurt wanneer de bioscoopinfrastructuur verandert.

Marktpotentie onderzoek

Het gebruik van open data of vragenlijsten is uitermate geschikt voor marktpotentie onderzoek. Daarnaast is marktpotentie onderzoek ook zeer geschikt voor het in kaart brengen van doelgroepen. Hoe reageren de verschillende doelgroepen op het aanbod? En wat zijn de belangrijkste motieven en barrières?

Voorbeeld analyse met geomarkting software ter bepaling van de marktpotentie
Voorbeeld analyse met geomarkting software