Marktonderzoek

Het verschil met publieksonderzoek

Marktonderzoek is iets anders dan publieksonderzoek. Goed uitgevoerd marktonderzoek leidt tot inzichten in nieuwe doelgroepen. Publieksonderzoek is vooral bedoeld voor inzichten in bestaande klant- of bezoekgroepen. Marktonderzoek is een uitkomst wanneer er behoefte bestaat aan een algemeen beeld van de markt. In een marktonderzoek komen dan ook respondenten aan bod die nog geen klant zijn van een organisatie. Zij leveren uitermate belangrijke informatie op. Marktonderzoek is dus zeer geschikt om beleid vast te stellen om nieuwe (type) bezoekers of klanten te werven. Vaak gaat aan een marktonderzoek een deksresearch vooraf.

Doelpopulatie

Als uw dienst of product specifiek ontwikkeld is voor senioren, heeft het geen zin om pubers te bevragen. Bureau Lahaut heeft ervaring en contacten om een onderzoek uit te zetten in een steekproef die voldoet aan de specifieke achtergronden van de doelpopulatie.

Haalbaarheidsstudie

Ook is marktonderzoek uitermate geschikt om de haalbaarheid van een nieuwe dienst of product te toetsen. Evenals publieksonderzoek is het een onmisbaar element in de marketing- en communicatiestrategie.

Proces marktonderzoek

  • Formuleren van de probleemstelling
  • Vaststellen van benodigde informatie/bronnen
  • Verzamelen van gegevens middels deskresearch
  • Zijn de verzamelde gegevens voldoende toereikend?
  • Formuleren onderzoeksopzet
  • Verzamelen van gegevens middels fieldresearch
  • Analyse en rapporatge