Kwantitatief onderzoek

Home » Kwantitatief onderzoek

Kwantitatief onderzoek levert cijfermatige conclusies op

Kwantitatief onderzoek wordt door Bureau Lahaut uitgevoerd om inzichtelijk te krijgen wat de mening is van een doelgroep. Onze onderzoeksmethoden zijn wetenschappelijk verantwoord.

Kwantitatieve onderzoeken die door ons zijn uitgevoerd bieden dan ook de mogelijkheid om gefundeerde cijfermatige conclusies trekken en representatieve uitspraken doen.  

Op zoek naar harde cijfers

Kwantitatief onderzoek is uitermate geschikt als u op zoek bent naar antwoorden op onderzoeksvragen als: welke prijs kan ik voor mijn producten vragen onder doelgroepen? Wat is de naamsbekendheid en het imago van mijn organisatie onder Nederlanders? Hoe tevreden zijn verschillende doelgroepen over mijn dienst of product? Bij dergelijke onderzoeksvragen ondervragen we meestal grote aantallen respondenten.     

Enquête-onderzoek

De meeste kwantitatieve onderzoeken waarvoor Bureau Lahaut verantwoordelijk is, vinden via een online onderzoekspanel plaats. De basis van het onderzoek is vaak vragenlijst. De vragenlijst stellen wij op in goed overleg met u. Hierbij zorgen wij er vanzelfsprekend voor dat de vragen zo gesteld worden dat ze betrouwbare en valide antwoorden opleveren. Het kan ook zijn dat de opdrachtgever zelf een vragenlijst heeft ontwikkeld. In dat geval zorgen wij voor een eindcontrole. Vervolgens leggen wij de vragenlijsten voor aan respondenten. Het is ook mogelijk om de vragenlijsten voor te leggen aan uw eigen achterban, zoals klanten en medewerkers. Nadat de vragenlijsten zijn ingevuld, verzorgen wij de analyse. Met behulp van heldere teksten en aantrekkelijke datavisualisaties zijn de inzichten die het onderzoek heeft opgeleverd voor u in een oogopslag duidelijk. Via deze pagina kunt u meer lezen over de stappen in het onderzoeksproces.

Voorbeeld van de uitwerking van een enquêtevraag bij een kwantitatief onderzoek.
Voorbeeld van de uitwerking van een enquêtevraag bij een kwantitatief onderzoek. Het gaat hier om de antwoorden van respondenten op de vraag wat voor type cadeau men de afgelopen 12 maanden aan iemand heeft gegeven.

Andere vormen van kwantitatief onderzoek

Het hoeft niet altijd te gaan om een enquête-onderzoek. Een andere vorm van kwantitatief onderzoek is het uitvoeren van analyses op basis van (bestaande) data. Daarover kunt u via deze pagina meer lezen.