Practice #4 Tevredenheidsonderzoek

Home » Practice #4 Tevredenheidsonderzoek

Huurdersscan

Voor een woningcorporatie heeft onderzoeksbureau Bureau Lahaut een huurdersscan uitgevoerd. Binnen dit jaarlijks continu-onderzoek (of onderzoeksmonitor) is er aandacht voor de verhuisgeneigdheid, de tevredenheid over de woning/woonomgeving en de dienstverlening van de woningcorporatie door huurders. Daarnaast geeft het onderzoek huurders de mogelijkheid om problemen door te geven en suggesties voor oplossingen aan te dragen. De enquête werd telefonisch afgenomen.

CATI: Computer Assisted Telephone Interviewing

Van eind oktober tot en met begin november heeft er een telefonische enquête plaatsgevonden, waarbij er ruim 1.000 huurders zijn benaderd voor het onderzoek. Hiervan hebben ruim 600 huurders daadwerkelijk deelgenomen aan de telefonische enquête. Voor de telefonische enquête maken we gebruik van de techniek CATI: Computer Assisted Telephone Interviewing. Hoe het onderzoeksdesign van een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) eruit ziet, kunt u op deze pagina lezen.

Steekproeftrekking

Door middel van een gestratificeerde steekproeftrekking zijn huurders geselecteerd voor deelname aan het onderzoek. Hiervoor is de gehele populatie (=het huurdersbestand) verdeeld in deelpopulaties (dit zijn de ‘strata’ op basis van woonwijken). Via een simpele random steekproeftrekking[1] is uit elk stratum een groep huurders geselecteerd die uitgenodigd zijn voor het onderzoek.[2] Vervolgens zijn alle steekproeven uit elk stratum samengevoegd tot één grotere steekproef. Het voordeel hiervan is dat de schattingen preciezer zijn dan schattingen op basis van een simpele random steekproef. Daarnaast is ervoor gezorgd dat de steekproeven van de strata zo zijn samengesteld dat ze ook op wijkniveau representatief zijn.

[1] Bij een simpele random steekproef heeft iedereen in een stratum een even grote kans om getrokken te worden.

[2] Huurders die in de steekproef vallen, ontvangen een aankondigingsbrief met informatie over het onderzoek en de vraag om medewerking.