Open data voor onderzoek

Home » Creatieve en innovatie onderzoeksmethoden » Open data voor onderzoek

Het gebruik van open data

Open Data is (overheids-)data die elektronisch beschikbaar wordt gesteld. Onderzoekers van Bureau Lahaut kunnen deze open data opvragen en gebruiken voor onderzoek. Belangrijk om te melden is dat wanneer de data open gemaakt wordt, de focus ligt op niet-persoonlijke data; data die geen informatie bevat over specifieke individuen.

Het vrijgeven van open data

De Nederlandse overheid of kennisinstellingen hebben datasets met informatie aan het publiek vrijgegeven als open data voor onderzoek. Verwerking en analyse hiervan kan tot nieuwe inzichten en toepassingen leiden. Ook het Opendata-portaal van de Europese Unie biedt toegang tot steeds meer gegevens afkomstig van de instellingen en andere organen van de Europese Unie (EU). Deze gegevens mogen gebruikt worden voor commerciële en niet-commerciële doeleinden. De doelstelling van de EU is tweeledig: economisch waarde creëren en als controlemechanisme voor de democratie. Via deze link kunt u een voorbeeld van het gebruik van open data door Bureau Lahaut downloaden.

Vaak gebruikte open databronnen

StatLine van het Centraal Bureau voor de Statistiek

StatLine is de databank van het CBS. Het CBS biedt een schat aan cijfers over de Nederlandse economie en samenleving. Van inflatie tot bevolkingsontwikkeling, de informatie is overzichtelijk gerubriceerd op thema en gratis beschikbaar voor iedereen.

Dans-KNAW

DANS staat voor Data Archivering and Networked Services en is het Nederlands instituut voor permanente toegang tot digitale onderzoeksgegevens.

CBS Iv3

CBS stelt de onbewerkte gegevens uit de Iv3-rapportages (Informatie voor derden) van decentrale overheden beschikbaar. Het betreft financiële gegevens van gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, provincies en waterschappen voor begrotingen en kwartaal- en jaarrekeningen, zoals die aan CBS zijn geleverd vanaf verslagjaar 2010

Data Overheid

Open data van de Nederlandse overheid. Dit dataportaal bestaat uit een register met informatie over- en verwijzingen naar datasets van Nederlandse overheden.

Open Data portal Nederlandse overheid
Screenshot van de open data portal van de Nederlandse overheid

EU Open Data Portal

Open data van de Europese Unie. Het biedt toegang tot steeds meer gegevens afkomstig van de instellingen en andere organen van de Europese Unie (EU). De gegevens mogen gebruiken worden voor commerciële en niet-commerciële doeleinden.

Open State Foundation

Digitale transparantie door open data. Open State Foundation werkt aan digitale transparantie door publieke informatie als open data beschikbaar te krijgen en deze toegankelijk te maken voor her-gebruikers.