GIS-analyses

Locatie-intelligentie via GIS-analyse

Locatie-intelligentie via GIS analyses kunnen zeer bruikbaar zijn voor het bepalen van de marktpotentie. Daarnaast kan bepaald worden waar belangrijke (potentiele) doelgroepen wonen of zich in de vrije tijd bevinden. GIS is de afkorting van Geografisch Informatie Systeem. In een GIS kunnen diverse (informatie)lagen over elkaar worden gelegd. Met GIS-technieken kunnen ruimtelijke gegevens worden gegenereerd, gevisualiseerd, bewerkt en geanalyseerd.

Geografische kaarten

Een van de bekendste vormen van GIS-analyse is de visualisatie van informatie die op een locatie betrekking heeft. Het is dan overzichtelijk om gegevens weer te geven met geografische kaarten. Op deze manier worden trends die een ruimtelijk component hebben duidelijk zichtbaar. Vaak is het ook mogelijk om bestaande data weer te geven in geografische kaarten en deze data te verrijken met nieuwe data.

Dataverrijking

De informatie die voor de GIS-analyses gebruikt worden, kunnen van verschillende (externe en interne) databronnen afkomstig zijn. Voorbeelden van interne bronnen zijn databases van het bedrijf. Denk hierbij aan kassasystemen of Customer Management Systemen (CMS). Voorbeelden van externe database zijn gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) of met andere demografische en lifestyle-gegevens. Ook kunnen er door registraties van smartphones en navigatiesystemen ook interessante informatie verkregen worden.

Ervaring Bureau Lahaut met GIS-analyse

Bureau Lahaut heeft ervaring met verschillende geografische analysesystemen. Denk aan ArcGIS online waarmee met behulp van interactieve kaarten en analysetools overzichtelijke locatie-intelligentie wordt verkregen. Een ander voorbeeld is GfK RegioGraph waarbij data van de klant wordt aangevuld met bijvoorbeeld GfK koopkrachtgegevens. Met beide systemen kunnen kaarten op een visuele aantrekkelijke manier gemaakt en gedeeld worden.  

Voorbeeld GIS-analyse met geomarkting software
Voorbeeld analyse met geomarkting software