GIS-analyse

Home » Creatieve en innovatie onderzoeksmethoden » GIS-analyse

Locatie-intelligentie via GIS-analyse

Locatie-intelligentie via GIS-analyse is zeer bruikbaar voor het bepalen van de marktpotentie van uw product of dienst. Daarna bepalen wij ook voor u waar belangrijke (potentiële) doelgroepen wonen of zich in de vrije tijd bevinden. GIS is de afkorting van Geografisch Informatie Systeem. In een GIS leggen wij diverse (informatie)lagen over elkaar. Met GIS-technieken genereren, visualiseren, bewerken en analyseren wij ruimtelijke gegevens.

Geografische kaarten

Een van de bekendste vormen van GIS-analyse is de visualisatie van informatie die op een locatie betrekking heeft. Het is overzichtelijk om gegevens weer te geven met behulp van geografische kaarten. Op deze manier worden trends die een ruimtelijk component hebben duidelijk zichtbaar.

Vaak is het ook mogelijk om bestaande data weer te geven in geografische kaarten en deze data te verrijken met nieuwe data.

Dataverrijking

De informatie die wij voor de GIS-analyses gebruiken, kunnen van verschillende (externe en interne) databronnen afkomstig zijn. Voorbeelden van interne bronnen zijn databases van het bedrijf. Denk hierbij aan kassasystemen of Customer Management Systemen (CMS). Voorbeelden van externe database zijn gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) of met andere demografische en lifestyle-gegevens. Met registraties van smartphones en navigatiesystemen verkrijgen wij ook interessante informatie.

Ervaring met GIS-analyse

Bureau Lahaut heeft ervaring met verschillende geografische analysesystemen. Denk aan ArcGIS online waarmee met behulp van interactieve kaarten en analysetools overzichtelijke locatie-intelligentie wordt verkregen. Een ander voorbeeld is GfK RegioGraph waarbij data van de klant wordt aangevuld met bijvoorbeeld GfK koopkrachtgegevens. Met beide systemen maken wij kaarten op een visuele aantrekkelijke manier. Deze kaarten kunt u gemakkelijk delen met medewerkers of andere stakeholders.  

Voorbeeld GIS-analyse met geomarkting software
Voorbeeld analyse met geomarkting software