Hoe herstelt de cultuursector van corona?

Hoe herstelt de cultuursector van corona?

Hoe herstel de culturele sector binnen gemeenten

Om de culturele sector goed te laten herstellen van de coronacrisis, is het voor een gemeente belangrijk om eerst nauwgezet in kaart te brengen hoe het met alle culturele organisaties gaat. Op basis van dit onderzoek kunnen steunmaatregelen worden ontwikkeld dan wel aangepast. Bureau Lahaut heeft kennis en ervaring met onderzoek naar het herstel van de plaatselijke culturele sector na corona. Lees verder.