Grafiek 8: Aandeel zzp’ers met zakelijke opdrachtgevers en een uurtarief van minder of meer dan €75 of een hoog tarief in combinatie met een opdrachtduur van minder dan een jaar of met niet-reguliere activiteiten, naar sector.