Grafiek 4: Aandeel zzp’ers dat werk voor zakelijke of particuliere opdrachtgevers in 2017