Grafiek 3: per sectorcluster het aandeel zzp’ers dat minder en meer dan 12 uur in de week voor eigen onderneming werkt (2017)