Grafiek 2: aandeel sectorclusters binnen de totale groep zzp’ers in Nederland en binnen de tien geselecteerde sectorclusters.